ARGUMENTA#suport a necessitats específiques

.

set. 09 2008

I Jornada Argumenta

Posted in |

I Jornada Interuniversitària Argumenta

3 d’octubre de 2008

Servei de Llengües

Universitat Autònoma de Barcelona

 

Després d’uns anys de funcionament del programa Argumenta i de la constatació de la seva utilitat formativa a diverses universitats, els serveis lingüístics de les universitats catalanes han celebrat la I Jornada Interuniversitària Argumenta.

La conjuntura actual de la definició dels plans d’estudi universitaris i de la valoració de les competències bàsiques transversals d’ordre lingüístic i comunicatiu en el marc de l’EEES, fan que un producte com Argumenta tingui més vigència que mai.

La Jornada, que ha aplegat una cinquantena de tècnics lingüistes i professorat dels serveis lingüístics universitaris, ha tingut un caràcter informatiu i formatiu alhora i ha potenciat l’intercanvi d’experiències relacionades amb la utilització del material en els nous escenaris que viuen les universitats catalanes.

Conferència inaugural:

L’e-tutor a l’era del web 2.0

A càrrec de Mario Rotta, professor de la Universitat de Florència, especialista en educació i tecnologia

Comunicacions sobre experiències d’ús d’Argumenta als serveis lingüístics universitaris catalans:

Montserrat Marigó (UPC): “Explotació i usos d’Argumenta a la UPC

Andreu Ayats (UAB): “Modalitats d’utilització d’Argumenta a la UAB”(pdf)

Fiona Kelso (UAB): “Traduir Argumenta: observacions

Mar Anton (UdG) i Anna Serra (UAB): “El perfil del formador d’Argumenta

Ester Tur (UAB): “Utilitat d’Argumenta en els cursos de llengua que segueixen els programes de la Secretaria de Política Lingüística

Cristina Gelpí (UOC): “Utilitat d’Argumenta per a l’aprenentatge de la redacció acadèmica a la UOC”

Grup de treball:

1) com aconseguir una millor coordinació interuniversitària en l’explotació del producte;

2) com fer d’Argumenta un producte en la línia del web 2.0;

3) usos d’Argumenta en la nova conjuntura universitària.