ARGUMENTA#suport a necessitats específiques

.

Archive for maig, 2018

maig 02 2018

Taller de redacció d’informes, propostes i resolucions (per al PAS)

Posted in General |


Formació destinada a l’aprenentatge de les estratègies de producció eficaç d’informes, propostes i resolucions relacionats amb l’àmbit administratiu universitari

Destinataris

Personal d’administració i serveis de la UAB que ha de redactar informes, propostes i resolucions.

Hores daprenentatge

20 hores + 10 hores de treball autònom fora laula.

Dies i hores

Dimarts i dijous, de 10 a 12 h.

Període

3 de maig a 2 de juny de 2016.

Continguts

Característiques de la comunicació escrita administrativa; fases en la producció de textos; característiques formals i lingüístiques dels informes, les propostes i les resolucions; qüestions de fraseologia administrativa; treball dels aspectes relacionats amb l’autoria, l’organització, la claredat i la correcció.

Metodologia

S’expliquen i es treballen les fases de producció d’un text (de la generació de les idees a l’obtenció del producte final) i es treballen progressivament els diversos tipus de documents. S’analitzen mostres aportades pels mateixos alumnes i sels proposa la generació de documents reals, necessaris al lloc de treball. A les hores de treball autònom es proposa als aprenents treballar amb el programa Argumenta, de comunicació universitària eficaç, i altres materials del Servei de Llengües orientats a la producció de textos de l’àmbit administratiu.

Requisits

Nivell C1 superat de llengua catalana.

Assistència

És imprescindible una assistència mínima dun 75 %.

Avaluació i certificació

Es fa una avaluació continuada a partir de diferents activitats al llarg del curs. Aquestes activitats serveixen per valorar si el participant assoleix els objectius del curs i, per tant, pot obtenir el certificat final daptitud.


No hi ha comentaris