Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC)

Altre lloc Blogs.uab.cat

7. Avaluacions

Es començarà per l’autoavaluació. Primerament, he d’admetre que m’he trobat amb dificultats per treballar amb el programa, ja que no l’havia utilitzat mai i notava certes mancances en comparació de les meves companyes que en cursos anteriors havien tingut una petita aproximació. De totes maneres, he intentat compensar dites mancances aportant amb les meves habilitats i aportant idees per elaborar el projecte. En segon lloc, he de dir que m’ha agradat realitzar-lo, ja que a hores d’ara considero que he après molt i tinc uns coneixements d’ús bàsic del programa. Aquest esdeveniment ha sigut a causa de practicar en l’assaig-error. Tot i això, encara podria aprendre moltes més coses i invertir molt més temps en la manipulació de l’Scratch. En una primera instància estava molt perduda, però a mesura que anàvem treballant, he aconseguit trobar-li una coherència entre la teoria i la pràctica. Cercar aquest sentit, tant del projecte com dels continguts impartits a classe, és molt satisfactori, vist que en el meu futur professional podré aplicar dits coneixements en la pràctica educativa.

Pel que fa al treball en equip, generalment ha estat un plaer treballar amb les meves companyes, cadascuna aportava unes idees i totes participàvem en el projecte. M’agradaria esmentar breument el motiu pel qual m’ha agradat treballar amb totes i cadascuna d’elles. Generalment, considero que són persones molt empàtiques i que fan un gran ús de l’escolta activa. Maria era la que tenia més predisposició al lideratge, facilitava l’organització de les tasques i aportava molt bones idees. Thalía, des del meu punt de vista, té grans coneixements a l’hora de treballar amb l’Scratch, la seva intuïció i perseverança a contribuït molt en la consecució dels objectius. Laura és molt treballadora i constant i, treballar amb ella resultava senzill perquè demostra tenir molta intel·ligència i habilitats per treballar en equip. En general, realitzar el Projecte Submarí amb les meves companyes ha sigut molt més fàcil gràcies a la participació i implicació de totes i cadascuna d’elles.

Quant a l’avaluació d’un altre projecte Scratch, considero que el treball que han realitzat les altres companyes que havien d’elaborar un projecte pel Cicle Superior ha estat molt elaborat. Partien des del mateix punt que nosaltres, amb la dificultat d’editar el projecte en anglès. Ha sigut una manera diferent de plantejar una mateixa idea, cosa que em fa recapacitar en les diferents maneres d’abordar un projecte. Tot que els destinataris i la idea inicial era la mateixa, el resultat final ha estat completament diferent. Han fet una gran feina.

pròxim Publicar

Anterior Publicar

Deixar una resposta

© 2020 Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC)

Autor Anders Norén