En aquest seguit d’entrades s’aniran afegin diverses informacions sobre l’assignatura optativa de 4t TAC.