Usos educatius dels Blogs i les Wikis

En aquest post parlarem dels usos educatius dels blogs i les wikis, o dit d’una altra manera, edublogs i eduwikis. Per això hem de saber la definició de cadascuna d’elles.

Podem definir Blog com un lloc web que recopil·la cronològicament textos o articles d’un o diversos autors, apareixent primer el més recent. Habitualment, en cada article, els lectors poden escriure els seus comentaris i l’autor donar-los resposta. L’ús o temàtica de cada bloc és particular, n’hi ha de tipus personal, periodístic, empresarial o corporatiu, tecnològic, educatiu, etc.

En canvi, una Wiki és un lloc web col·laboratiu que pot ser editat per diversos usuaris. Els usuaris d’una wiki poden així crear, editar, esborrar o modificar el contingut d’una pàgina web, d’una forma interactiva, fàcil i ràpida.

Els blogs s’adapteedublogs-softaulan en l’àmbit educatiu tant per als professors com per als alumnes. Per als professors és una eina de gestió del coneixement ja que en bloc es pot enllaçar qualsevol recurs propi o extern ordenat en categories o mitjançant etiquetes per a la seva còmoda cerca. I per als alumnes és una eina facilitadora per millorar la comprensió lectora, practicar de l’escriptura, realitzar activitats didàctiques, integrar textos a elements gràfics o multimèdies, etc…  Aquests tipus de blogs també es podrien denominar Edublogs, que són aquells que tenen com a objectiu recolzar el procés d’aprenentatge en el context educatiu. Aquest tipus de blogs contenen enllaços a llocs web amb recursos educatius, articles sobre educació, információ sobre el desenvolupament de les classes, tasques per als alumnes, etc…

En l’ambit educatiu, les wikis són també anomenades Eduwikis, i es defineix com una wiki amb fins educatius a l’aula o a altres entorns d’aprenentatge. És u
na nova manera de treballar col·lectivament entre els professors i els alumnes. Els usos educatius d’una wiki són els següents:

  • Un professor pot crear una wiki com a eina de creació de continguts, junt
    amb altres professors.eduwiki
  • Els estudiants poden accedir a la wiki només per llegir o imprimir els apunts o la informació que el professorat ha preparat.
  • Els estudiants poden realitzar apunts col·laborativament i es poden corregir de manera inmediata.
  • Es tant fàcil d’utilitzar que els alumnes es centren més en el contingut que en la tecnologia.
  • Permet seguir treballant a casa o a altres espais, sense perdre la comunicació entre els membres del grup.

 

Des d’el meu punt de vista, crec que tant les wikis com els blogs són eines que actualment en l’àmbit educatiu s’utilitzen molt, i cada vegada s’utilitzen per destinar-les a persones més joves, ja que així es trenquen els esquemes tradicionals i et dona suport en els nous aprenentatges; entren més a simple vista. També el fet de que puguin seguir interactuant, col·laborant des de casa és molt més còmode, i la informació no es perd, ja que es queda grabada a les xarxes socials i hi pots accedir sempre que hi vulguis.