Web 2.0

En aquest post parlarem de la Web 2.0. Aquest tipus de web va sorgir l’any 2003 i està formada per diverses plataformes que serveixen per publicar continguts com ara un blog, Facebook, Twitter, YouTube, Wikipedia, etc… La essencia d’aque
stes eines és interactuar amb la resta d’usuaris o bé, aportar continguts nous.

Anteriorment interneHerramientas_web_2.0t era unidireccional, és a dir, la informació era més aviat de caràcter informatiu i no permetia la interacció directa amb i entre els usuaris. Amb la Web 2.0, s’ha convertit en bidireccional i permet la interacció de tot tipus de contingut, siguin vídeos, imatges o textos i fins i tot l’emmagatzematge i edició d’arxius online. La seva evolució ha sigut posible gracies a la seva simplicitat. Les aplicacions Web 2.0 s’està imposant cada vegada més a la nostra societat, inclòs en l’àmbit educatiu.

Donant la meva opinió, crec que són plataformes que utilitzem diàriament, i que per a algunes persones s’han convertit en imprescindibles ja que les utilitzem per avorriment, per treballar, per explicar anècdotes, recetes, contes, etc… Personalment, avui dia no podría imaginar-me sense aquest tipus de pàgines. Penso que són molt útils perquè permet comunicar-te amb persones d’altres parts del món de manera gratuïta, permet buscar i trobar informació de manera ràpida, penjar fotografies i videos, estar al día de les notícies, etc… Penso que des de ben petits s’ha de formar als més petits  per a que quan siguin adults no tinguin cap tipus de problema.

La nostra generació ha anat creixent de la mà de les noves tecnologies, i ens és més fàcil adaptar-nos a elles i als seus canvis, les sabem utilitzar de manera mes fluida que generacions anteriors. Per això es comenta que les noves generacions neixem amb un chip, que ens permet aprendre de manera més ràpida que les altres generacions. Per exemple, als meus avis no saben res de les noves tecnologies, o fins i tot no saben ni escriure ni llegir manualment. Els meus pares saben utilitzar els telèfons mòbils però hi tenen alguna dificultat, i en canvi, jo em sé desenvolupar de manera més amplia en aquest àmbit.

Tot i que les noves TIC té moltes coses positives, també ens exposem a la perillositat d’internet, i em de ser conscients del que penjem a les xarxes socials ja que es públic i visible per a tothom.