Àrea de Dret Internacional Privat

Un altre blog Blogs.uab.cat

Archive for maig, 2010

maig 28 2010

JORNADA DE TREBALL. LES PROPOSTES EUROPEES I LA SEVA REPERCUSSIÓ EN EL DRET INTERREGIONAL

Posted in General |

 El propio 8 de junio se celebrará la Jornada de la aquí se informa, organizada por el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, y que se enmarca en los actos de celebración del Cincuentenario de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña

 

 

JORNADA DE TREBALL. LES PROPOSTES EUROPEES I LA SEVA REPERCUSSIÓ EN EL DRET INTERREGIONAL

 

 

Dia: 8 de juny de 2010

Lloc: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

         C/ Ausias March, 40 –Barcelona-

__________________________________________________________________

 

PROGRAMA

 

16.00-16.15 h.

Presentació: Elena Lauroba, Directora General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia

 

16.15-16.45 h.

Primera Ponència: La proposta del Reglament de successions.

Albert Font, Professor titular de Dret Internacional Privat UPF

 

16.45-17.15 h.

Segona Ponència: La proposta del Reglament de crisi matrimonials

Rafael Arenas, Catedràtic de Dret Internacional Privat de la UAB

 

Pausa

 

17.45-18.15h.

Presentació de les possibles vies de reforma del Dret Internacional espanyol: alguns materials.

Carmen Parra, Professora Agregada de Dret Internacional de la UAO CEU

 

18.15-19.15h

Intervenció dels Membres del Grup de Treball de la Comissió de Dret Interregional

 

19.15-19.30h

Cloenda: Carmen Parra, Professora Agregada de Dret Internacional de la UAO CEU.

 

Rafael Arenas

 

 


1 comentari

maig 07 2010

Jornada a Palma de Mallorca sobre el Tractat de Lisboa

El passat 29 d’abril, a Palma de Mallorca, es va fer la primera sessió de les Jornades  “El Tractat de Lisboa: la darrera etapa en l’evolució de la Unió Europea”. Els organitzadors de les Jornades, que van tenir lloc a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi  d’Advocats de les Illes Balears, eren el Govern de les Illes, la Universitat de les Illes Balears, l’Institut d’Estudis Autonòmics, la Càtedra Jean Monnet de Dret de la Unió Europea, el Centre Balears Europa i Europe direct Mallorca. L’acte es va beneficiar també de la col·laboració del Col·legi d’Advocats de les Illes.

La primera de les taules rodones va tractar del significat del Tractat de Lisboa en el procés d’integració europea, i especialment de la nova arquitectura jurídica i institucional. La Dra. Rosario Huesa Vinaixa, catedràtica de Dret internacional públic de la Universitat de les Illes Balears, va fer una presentació general del nou Tractat i del seu context, fent un especial èmfasi en la comparació amb el seu antecedent immediat, que és el fallit Tractat constitucional. A continuació, el Dr. Javier Díez-Hochleitner Rodríguez, catedràtic de Dret internacional públic de la Universitat Autònoma de Madrid, essencialment va explicar la distribució de competències entre la UE i els Estats, tal com s’ha recollit al nou Tractat, i va fer una especial referència a la capacitat de la UE per concloure acords internacionals amb Estats tercers, sobre la base de l’anomenada competència externa implícita. Finalment, el Dr. Antonio Fernández Tomás, catedràtic de Dret internacional públic de la Universitat de Castella-la Manxa, va dissertar sobre la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Tot i posar de relleu que el nou Tractat dota a aquest instrument d’un caràcter jurídic vinculant, va oferir una visió crítica del resultat obtingut, destacant les importants limitacions en el seu àmbit d’aplicació i el règim especial d’exclusió que s’aplica a algun Estat membre.

La segona taula va tractar de l’Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia (ELSJ). La primera intervenció va ser la del Dr. Lluís Garau Juaneda, catedràtic de Dret internacional privat de la Universitat de les Illes Balears, que va tractar el tema de la immigració  dels nacionals de països tercers a la UE. Va fer un balanç de les principals iniciatives i mesures adoptades fins ara, sobre la base del Títol IV del Tractat de la Comunitat Europea (TCE), i va posar de relleu les innovacions que, en aquest tema, pot suposar el nou Títol V del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i les mesures que es podran adoptar en el futur. Seguidament, qui signa aquesta nota va fer una intervenció sobre la cooperació judicial en matèria civil, que es va centrar en les diferències entre l’antic article 65 TCE i l’actual 81 del TFUE, i en les diverses aplicacions del principi de reconeixement mutu de decisions judicials i extrajudicials, que ara apareix de manera expressa a l’art. 81. En aquest punt, es van apuntar els problemes que, des de la perspectiva del drets de defensa, pot plantejar una supressió generalitzada –o, al menys, molt extensa- del procediments d’exequàtur. També es va tractar de la possibilitat de recórrer a les “cooperacions reforçades”, com ha succeït en la recent proposta de Reglament sobre llei aplicable a la separació i al divorci. Va tancar la taula el Dr. Francisco Fonseca Morillo, Director de l’Oficina de la Comissió Europea a Madrid. El Dr. Fonseca, que com és preceptiu va fer l’advertiment de que parlava exclusivament a títol personal, i que les opinions expressades no representaven la posició de la institució per a la qual presta els seus serveis, va parlar de la cooperació judicial en matèria penal i de la cooperació policial. Va destacar el pas significatiu que suposa la “comunitarització” de la cooperació penal, va parlar de les iniciatives adoptades fins ara i dels problemes que es plantegen en l’adopció i aplicació dels instruments legals en aquesta matèria. Va insistir en la necessitat de desenvolupar una confiança mútua entre les autoritats judicials i policials dels diferents Estats membres i, finalment, va tractar d’Eurojust i de les perspectives de creació d’una futura fiscalia europea.

En conclusió, va ser una jornada força interessant, que va proporcionar una ocasió de debat entre els ponents i els assistents, en un entorn que es beneficiava de l’eficàcia i amabilitat dels organitzadors i, en aquest punt, no podria acabar aquesta nota sense fer una menció molt especial, que ja vaig fer en públic, als professors Lluís Garau i Joan David Janer.

Miquel Gardeñes  


No hi ha comentaris

maig 03 2010

Dictamen del Parlament de Catalunya sobre la propuesta de Reglamento en materia de sucesiones

Posted in General |

Con un cierto retraso, traemos a este blog el Dictamen elaborado por el Parlament de Catalunya en relación a la Propuesta de Reglamento en materia de sucesiones.

Como se podrá apreciar, el Dictamen, pese a enmarcarse en el procedimiento de control por los parlamentos nacionales de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, entra a analizar el contenido del Reglamento. Las Cortes Generales españolas en su propio informe, pese a advertir de los problemas que podría plantear la aplicación del Reglamento en España, han preferido ceñirse al estricto control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. El Dictamen de las Cortes Generales puede consultarse en la siguiente dirección:

https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap

Rafael Arenas


2 Comments