Àrea de Dret Internacional Privat

Un altre blog Blogs.uab.cat

Archive for setembre 26, 2007

set. 26 2007

Ressenya al llibre “L’applicabilité du droit communautaire derivé au regard des méthodes du droit international privé”

Aquesta ressenya es publicarà properament a l’Anuario Español de Derecho Internacional Privado, volum 6, 2006.

Miquel Gardeñes


No hi ha comentaris