Àrea de Dret Internacional Privat

Un altre blog Blogs.uab.cat

Archive for juny 13, 2007

juny 13 2007

Curso: Le principe de confiance mutuelle en droit européen

Posted in Actividades, Conferencias |

Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2007, la profesora Blanca Vilà impartió, en el marco del Institut de Hautes Études Internationales, Université Panthéon-Assas (Paris II), el curso titulado “Le principe de confiance mutuelle en droit européen (droit du marché intérieur- droit international privé)” (10 horas).


No hi ha comentaris