Arxiu de la categoria: Serveis públics

Gerencialisme i agilització administrativa en matèria d’aeroports.

1-La “tercera Llei òmnibus” (Llei 11/2011, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa) intenta fer més operativa l’entitat Aeroports de Catalunya  Es tracta d’un ens creat per la Llei 14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heliports i … Continua llegint

Publicat dins de Ens institucionals, Organització administrativa, Serveis públics | Deixa un comentari

Imatges del Dret XIV: Can Gazà, la darrera estació.

1.-L’Estat social o del benestar fa els darrers badalls. La severa cirurgia que ara se li aplica intenta salvar les parts sanes per a trasplantar-les a un cos nou que encara no sabem com serà. Aquesta desaparició no impedirà, evidentment, que … Continua llegint

Publicat dins de Imatges del Dret, Serveis públics | Deixa un comentari

Regles per a afavorir la lliure concurrència en la prestació de serveis portuaris (II))

1.-Partint de les premisses ahir indicades, el Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant estableix que el règim ordinari per a la prestació dels serveis portuaris es basa en l’obtenció de la pertinent … Continua llegint

Publicat dins de Ports i costes, Procediment administratiu, Serveis públics | Deixa un comentari

Regles per a afavorir la lliure concurrència en la prestació de serveis portuaris (I)

  1.-Un port implica, des de punt de vista legal, la concentració de dos tipus de serveis:   -Els serveis generals. -Els serveis portuaris.   Els serveis generals són prestats per l’Autoritat Portuària, però poden assignar-se a tercers ( per … Continua llegint

Publicat dins de General, Liberalització de serveis, Ports i costes, Procediment administratiu, Serveis públics | Deixa un comentari

Publicat el Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

  …1.-El 20 d’octubre fou publicat el Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant. Tal com indica el seu títol, tracta dos aspectes:   a)Els ports: en concret, el règim dels ports que … Continua llegint

Publicat dins de Domini públic, Organització administrativa, Serveis públics | Deixa un comentari

Les mesures especials i cautelars a l’àmbit de la salut pública

            1.-Un aspecte  jurídic rellevant de qualsevol crisi sanitària és la determinació de les mesures que pot prendre l’Administració. En aquest sentit, la recent Llei estatal 33/2001, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, ens proporciona les pautes bàsiques d’actuació. … Continua llegint

Publicat dins de Drets i llibertats, Procediment administratiu, Serveis públics | Deixa un comentari

Les organitzacions no governamentals i els particulars experts també han de ser imparcials.

              1.-La recent Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, és una norma que recull els principis generals en la matèria, articula la potestat de coordinació de l’Estat en aquest àmbit i preveu les mesures concretes d’intervenció … Continua llegint

Publicat dins de Funció pública, Serveis públics | Deixa un comentari

Seguretat ferroviària a través d’entitats certificadores

1.-Durant uns anys, les primeres passes de la liberalització ferroviària hagueren de lluitar contra la imatge allotjada al subconscient per alguns desgraciats accidents coincidents amb les balbucients privatitzacions angleses. És cert, però, que qualsevol programa d’aprofundiment en l’apertura del transport … Continua llegint

Publicat dins de Liberalització de serveis, Organització administrativa, Serveis públics | Etiquetat com a | Deixa un comentari

La noció de taxa torna a tenir un caràcter més restringit.

1.- La jurisprudència constitucional havia ampliat enormement l’àmbit de la taxa, en perjudici del preu públic. Com encertadament apuntava el professor TORNOS  a un recent seminari de Dret Administratiu, això havia originat problemes per a molts serveis prestats per les … Continua llegint

Publicat dins de Dret Tributari, Serveis públics | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Servei públic d’ocupació i agències privades: entre la competència i la coordinació (i II).

1.- Com dèiem ahir, el Reial Decret 1796/2010, ha regulat les agències de col·locació. L’article 2.1 les defineix així: “A efectos de lo previsto en esta norma, se entenderá por agencias de colocación aquellas entidades públicas o privadas, con o … Continua llegint

Publicat dins de Liberalització de serveis, Serveis públics | Etiquetat com a , | Deixa un comentari