Arxiu de la categoria: Funció pública

El Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera (I). Funció pública.

* 1.-No presentem avui cap novetat perquè, en poques hores, el Decret-llei 20/2011 ja corria per les redaccions dels diaris i era esbombat a tot arreu. Havia interès i inquietud per a conèixer les primeres passes del nou govern. L’objectiu … Continua llegint

Publicat dins de Funció pública | Deixa un comentari

“Pongamos que hablo de los becarios del Tribunal Constitucional”

         1.-Preceptuen els manuals de blocs que no cal abusar de la remissió íntegra a entrades d’altres autors. No obstant, s’admet que, moderadament, s’acudeixi a aquest expedient. És el que avui farem per a incloure un article d’un dels … Continua llegint

Publicat dins de Funció pública | Deixa un comentari

La nova Llei 36/2011, reguladora de la jurisdicció social.

            1.-El BOE  de l’11 d’octubre va publicar la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social. Aquesta Llei deroga el Text Refós de la Llei de Procediment Laboral (Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d’abril).   — … Continua llegint

Publicat dins de Contenciós-administratiu, Drets i llibertats, Funció pública | Deixa un comentari

Crònica de jurisprudència XIX: la lliure designació ja no és el que era. La valoració de la confiança professional (i II).

                 1.-La Sentència del Jutjat del Contenciós es nodreix en gran part de la Sentència del Tribunal Suprem de 30 de setembre del2009. A aquesta última es planteja que:               -També a la lliure designació han d’identificar-se … Continua llegint

Publicat dins de Crònica de jurisprudència, Funció pública | Deixa un comentari

Crònica de jurisprudència XIX : la lliure designació ja no és el que era. La valoració de la confiança professional (I).

              1.-Important sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu de  Barcelona (secció 9ª, Magistrat-Jutge Sra. María José Moseñe Gracia) de 19 de juliol del 2011, relativa a l’anul·lació del nomenament de l’Interventor General de l’Ajuntament de Barcelona (lloc d’Intervenció de Classe Primera, … Continua llegint

Publicat dins de Crònica de jurisprudència, Funció pública | Deixa un comentari

Les organitzacions no governamentals i els particulars experts també han de ser imparcials.

              1.-La recent Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, és una norma que recull els principis generals en la matèria, articula la potestat de coordinació de l’Estat en aquest àmbit i preveu les mesures concretes d’intervenció … Continua llegint

Publicat dins de Funció pública, Serveis públics | Deixa un comentari

Una divisió de poders low cost: l’obligació d’abstenció en els Jutges i Magistrats que deixen la carrera política.

              1.-La divisió de poders té a Espanya, des de fa temps, un defecte grosser: els jutges i magistrats tenen dret a presentar-se com a candidats en eleccions per a accedir a càrrecs públics representatius al Parlament Europeu, al … Continua llegint

Publicat dins de Contenciós-administratiu, Funció pública, General | 1 comentari

Crònica de jurisprudència XVII: la solitud de l’home que volia treballar.

            1.-Interessant sentència de 27 de juny del 2011 del Jutjat del Contenciós núm. 9 de Sevilla i seleccionada avui mateix pel repertori La Ley  (98595/2011).               El supòsit és fàcil de descriure: un funcionari que pertany al cos … Continua llegint

Publicat dins de Crònica de jurisprudència, Funció pública | Deixa un comentari

Canvis en la pensió de jubilació i en altres aspectes del nostre futur (i II).

                1.-A més dels aspectes relatius a la pensió de jubilació, la Llei 27/2011 s’ha referit a altres temes interessants. En primer lloc, la Disposició addicional setena autoritza el Govern per a crear l’Agència Estatal de l’Administració de la … Continua llegint

Publicat dins de Ens institucionals, Funció pública, Organització administrativa | Deixa un comentari

Creació de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (i II). Designació discrecional de funcionari públic.

         1.-Havíem començat a examinar ahir la creació a Catalunya d’aquest nou òrgan unipersonal per a la resolució de recursos contractuals. En efecte, a diferència de l’opció estatal –un Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, adscrit al Ministeri … Continua llegint

Publicat dins de Contractació administrativa, Funció pública | Deixa un comentari