Les lleis catalanes de promoció de l’activitat econòmica, de simplificació i millorament de la regulació normativa i de reestructuració del sector públic.

 

1.-El DOGC acomiada l’any el 30 de desembre amb tres lleis que modifiquen desenes de lleis precedents. En concret:

-LLEI 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.

Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

           -LLEI 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

             -LLEI 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa.

Descàrrega del document en format HTMLdescàrrega del document en format PDF

 

2.-Haurem d’analitzar amb calma aquests dies les variacions introduïdes. D’entrada, però, s’observa una millor sistemàtica que a les lleis anteriors estatals i autonòmiques sobre el mateix objectiu.

 

Així, per exemple, la Llei de promoció de l’activitat econòmica distingeix entre l’àmbit agrari, l’àmbit econòmic, l’àmbit sanitari, l’àmbit del territori,…

 

 

3.-Altres vegades hem examinat aquí els problemes que deriven d’aquesta mena de lleis. Lamentablement, ja són una realitat (tan desagradable i inevitable com la llei de la gravetat: formen part de l’essència de l’Estat com a fórmula de dominació).

 

Entre els inconvenients que genera aquest mètode normatiu, cal assenyalar el conegut objectiu d’amagar el debat públic sobre canvis que, aparentment, són “detallats”, però que el legislador ja sap que tindran “efectes secundaris” devastadors.

 

Un exemple: la desaparició de la definició legal d’establiment comercial singular. En aquest cas, curiosament, redueix la “densitat de la regulació”. Una cosa rara, realment. A la pràctica, augmenta la discrecionalitat administrativa, que ja no ha de lligar-se a les pautes legals, sinó que podrà abusar de la vaguetat de la noció d’ “establiment comercial singular”.

 

Us deixo els dos textos legals:

 

 

TEXT DE LA LLEI 9/2011, DE PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

 

 

Article 112

Modificació de l’article 6 del Decret llei 1/2009

Es modifica la lletra b de l’apartat 1 de l’article 6 del Decret llei 1/2009, que resta

redactada de la manera següent:

“b) Per raó de la singularitat de l’establiment

”Establiments comercials singulars (ECS): els establiments de venda a l’engròs,

els establiments dedicats essencialment a la venda d’automoció i carburants, d’embarcacions

i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la construcció i articles

de sanejament, de pirotècnia, i els centres de jardineria i els vivers.

”Els establiments comercials singulars es classifiquen en petits establiments

comercials (PEC), mitjans establiments comercials (MEC), grans establiments

comercials (GEC) i grans establiments comercials territorials (GECT), d’acord

amb els trams de superfície que estableix la lletra a.”

 

TEXT DEL DECRET LLEI 1/2009, D’ORDENACIÓ DELS EQUIPAMENTS COMERCIALS.

 

“b) Per raó de singularitat de l’establiment

Establiments comercials singulars (ECS): establiments comercials que presenten una sèrie de particularitats, entre d’altres, en l’exercici de l’activitat, per la clientela a què es dirigeixen, per la freqüència de compra dels seus productes, per la vinculació de l’activitat en l’entorn on es du a terme, per la necessitat de més superfície pel que fa als articles exposats i el seu volum.[DESAPAREIX LA DEFINICIÓ LEGAL!]

Són establiments comercials singulars els establiments de venda a l’engròs, els establiments dedicats essencialment a la venda d’automoció i carburants, d’embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la construcció i articles de sanejament, i els centres de jardineria i vivers.

Els establiments comercials singulars, també es classifiquen en petits establiments comercials, mitjans establiments comercials, grans establiments comercials i grans establiments comercials territorials, d’acord amb els trams de superfície establerts en el punt 1 d’aquest article 6.

Establiments comercials no singulars (ECNS): la resta d’establiments comercials.

 

 

“b) Per raó de la singularitat de l’establiment

”Establiments comercials singulars (ECS): els establiments de venda a l’engròs,

els establiments dedicats essencialment a la venda d’automoció i carburants, d’embarcacions

i altres vehicles, de maquinària, de materials per a la construcció i articles

de sanejament, de pirotècnia, i els centres de jardineria i els vivers.

”Els establiments comercials singulars es classifiquen en petits establiments

comercials (PEC), mitjans establiments comercials (MEC), grans establiments

comercials (GEC) i grans establiments comercials territorials (GECT), d’acord

amb els trams de superfície que estableix la lletra a.”

 

Aquesta entrada ha esta publicada en Dret Administratiu: concepte, Fonts del Dret. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.