Regles per a afavorir la lliure concurrència en la prestació de serveis portuaris (II))

1.-Partint de les premisses ahir indicades, el Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant estableix que el règim ordinari per a la prestació dels serveis portuaris es basa en l’obtenció de la pertinent llicència, atorgada per l’Administració Portuària.

 

A més, especifica que “la licencia no otorgará el derecho a prestar el servicio en exclusiva” (art. 169.2).

 

 

2.-Són diverses les regles establertes per la Llei per a evitar la consolidació de monopolis. Per exemple:

 

-La llicència s’assigna amb caràcter reglat. No obstant, quan estigui limitat el nombre de prestadors, les llicències es concedeixen per concurs.

 

-Les llicències tenen caràcter específic i, per tant, s’atorguen per a cadascú dels serveis portuaris individualitzats (encara que hi ha excepcions).

 

-L’Autoritat Portuària pot assumir excepcionalment la prestació directa o indirecta d’un servei quan, per absència o insuficiència de la iniciativa privada, calgui garantir una adequada cobertura de les necessitats que es generen.

 

 

3.-A més, la llicència incorpora obligacions de servei públic. Per exemple, cobertura universal i obligació d’atendre qualsevol demanda raonable en condicions no discriminatòries; continuïtat i regularitat dels serveis (amb possibles serveis mínims de caràcter obligatori; “sometimiento a la potestad tarifaria de la Autoridad Portuaria, cuando proceda, en la condiciones establecidas en la prescripciones particulares por las que se rige el título habilitante” (art. 110, apartat e)), etc.

 

Examinarem demà, per a concloure aquesta entrada, el rellevant acord de limitació del nombre de prestadors.

Aquesta entrada ha esta publicada en Ports i costes, Procediment administratiu, Serveis públics. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.