L’obligació d’informar sobre el consum d’energia dels productes (I)

           

            1.-Existeixen regles que milloren la vida quotidiana. Per exemple, el Reial Decret 1390/2011, de 14 d’octubre, pel qual es regula la indicació del consum d’energia i altres recursos per part dels productes relacionats amb l’energia, mitjançant l’etiquetat i una  informació normalitzada. Aquesta norma regula en un àmbit concret el dret a la informació de consumidors i usuaris establert actualment al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que va aprovar el Text Refós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris.

 

            Certament, ja s’havia promulgat un antecedent. Em refereixo al R.D. 124/1994, de 28 de gener, que regulava l’etiquetat i la informació referent al consum d’energia i altres recursos en els aparells d’ús domèstic.

 

            Posteriorment, però, la Unió Europea ha aprovat un voluminós cabal de normativa (diversos reglaments i, especialment, la Directiva 2010/30 UE) per a desenvolupar l’etiquetat energètic, especialment en els electrodomèstics (rentaplats, neveres, rentadores, televisions, condicionadors d’aire…).

 

Font: www. balay.es

 

            2.-L’Estat dicta el Decret que comentem d’acord amb la seva competència exclusiva sobre bases i coordinació general de la planificació econòmica (art. 149.1.13 CE) i, malgrat el seu rang, es considera incorporada a través d’ell la Directiva 2010/30/CE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la indicació del consum d’energia i altres recursos per part dels productes relacionats amb l’energia, mitjançant l’etiquetat i una informació normalitzada. No es preveu vacatio legis i entra en vigor el dia següent a la seva publicació.

 

 

            3.-Un aspecte important d’aquesta norma és l’expansió del seu àmbit objectiu, ja que s’aplica als “productes relacionats amb l’energia”. L’art. 2.a) defineix aquest concepte i,  tal com s’observa, es va més enllà de l’electrodomèstic tradicional:

 

      a) «Producto relacionado con la energía» o «producto»: Todo bien cuya utilización tiene una incidencia en el consumo de energía y que se introduce en el mercado o se pone en servicio en España, incluidas las piezas destinadas a incorporarse a productos relacionados con la energía contemplados en el presente real decreto, que son introducidas en el mercado y/o puestas en servicio como piezas individuales para un usuario final, y cuyo comportamiento medioambiental puede evaluarse de manera independiente.”

 

Aquesta entrada ha esta publicada en Medi ambient. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.