La decisiva intervenció de l’Estat de cara a la integració de les comunitats islàmiques dins la Comissió Islàmica d’Espanya.

 

            1.-El recent Reial Decret 1384/2011, pel qual es desenvolupa l’article 1 de l’Acord de Cooperació de l’Estat amb la Comissió Islàmica d’Espanya, planteja una situació jurídicament curiosa.

 

            L’Estat va signar l’indicat Acord de Cooperació amb la Comissió Islàmica d’Espanya, aprovat per la Llei 26/1992, de 10 de novembre, i destinat a fer efectius els drets de llibertat i igualtat religiosa de les comunitats musulmanes a Espanya.

 

 

            2.-Transcorregut aquest temps, però, s’observa que ha crescut el nombre de comunitats islàmiques inscrites al Registre d’Entitats Religioses. No obstant, es tracta de col·lectius no integrats a la Comissió Islàmica d’Espanya i, per tant, no queden afectats per l’Acord amb l’Estat, malgrat el seu interès en participar-hi.

 

Modernitat i tradició al món islàmic.Foto Müjdat Gezen

 

            3.-Davant d’aquesta situació,  l’Estat intervé i facilita que els grups indicats puguin integrar-se a la Comissió Islàmica d’Espanya. És cert que aquesta podrà oposar-se motivadament a les sol·licituds d’integració, cosa que vincula al Registre d’Entitats Religioses. Si així fos, però, el recurs d’alçada contra la decisió denegatòria del Registre permet que l’autoritat estatal es pronunciï de forma definitiva (sense perjudici del possible recurs contenciós-administratiu).

 

            En certa manera, estem davant el problema que l’Església Catòlica ha resolt ha través d’un llarg procés de decantació històrica: la combinació entre la unitat eclesial i les diverses congregacions i entitats que, com a ens filials, tenen una personalitat pròpia dins del paraigües de l’ens matriu.

 

            Transcrivim els principals preceptes del procediment descrit (arts.1.2 a 1.5):

 

      2. Las Comunidades o Federaciones Islámicas que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, podrán pedir también su incorporación a la Comisión Islámica de España mediante solicitud en la que se manifieste la aceptación del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comunidad Islámica de España.

3. El Registro de Entidades Religiosas notificará a la Comisión Islámica de España la correspondiente solicitud de integración, para que pueda manifestar su conformidad o formular oposición motivada, en el plazo de 10 días.

4. El Registro emitirá resolución en el plazo máximo de 30 días desde la presentación de la solicitud. Si se cumplieran los requisitos anteriormente señalados y la Comisión Islámica de España hubiera manifestado su conformidad, o hubiera transcurrido el plazo sin realizarla, se procederá a anotar la integración de la Comunidad o Federación Islámica solicitante en la Comisión Islámica de España.

5. Si la solicitud no cumpliera los requisitos del apartado 2, o la Comisión Islámica de España emitiera oposición motivada, el Registro emitirá resolución denegando la anotación. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada, pudiéndose recabar para su decisión informe de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.”

Quant a Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Aquesta entrada ha esta publicada en Drets i llibertats, General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *