Crònica de jurisprudència XX : responsabilitat contractual de l’Administració concedent d’una autopista quan no ha construït els trams posteriors. Com es concreta el dret al reequilibri econòmic (i II)

  

Alex S.Maclean. Dins del repertori de l'exposició a la Robert Koch Gallery

      

     1.-El Reial  Decret Legislatiu 2/2000 (el ja vell Text Refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques), aplicable a la concessió examinada a la sentència i amb una fórmula molt similar a l’actual, estableix, en relació amb el contracte de concessió d’obres públiques, que ha de mantenir-se l’equilibri econòmic del contracte, tenint en compte l’interès general i l’interès del concessionari. En conseqüència, s’imposa el seu restabliment als següents casos:

 

            a)Quan l’Administració modifiqui, per raons d’interès públic, les condicions d’explotació de ‘obra.

 

            b) Quan causes de força major o actuacions de l’Administració [el conegudes doctrinalment com a factum principis] determinen de forma directa el trencament substancial de l’economia de la concessió.

 

            c) Quan es produeixin els supòsits que s’estableixin al propi contracte per a la seva revisió.

 

 

            2.-La Sala va entendre que l’entrada en servei del tram futur de l’autopista tenia un pes fonamental en la concessió, malgrat no fer-se referència a ella en les clàusules del contracte. Es tracta de la primera part del nou accés a i des d’Andalusia.

 

            El problema, però, és la mesura i prova dels danys produïts. El concessionari va aportar un estudi pericial basat en el tràfic del 2009 (uns 2100 vehicles diaris, que s’anirien incrementant en el futur). No obstant, el Tribunal considerà que aquestes xifres constituïen estimacions basades en projeccions i que no atenien a les dades reals i efectives d’una concessió que ha de durar fins el 2040.

 

 

            3.-La decisió final és una victòria per punts del concessionari, que defensarà la seva sort en “el procedimiento de restablecimiento de dicho equilibrio que deberá incoar y llevar a término la Administración General del Estado, según lo previsto en el art. 248.3 del RD Legislativo 2/2000.”. Aquest article disposa que el restabliment de l’equilibri econòmic es fa mitjançant l’adopció de les mesures que en cada cas procedeixin. Per exemple, modificació de tarifes, ampliació o reducció del termini concessional, variació de les clàusules de contingut econòmic, etc.

Aquesta entrada ha esta publicada en Contractació administrativa. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.