El discret retorn de l’Impost sobre el Patrimoni

            1.-El Decret-Llei 13/2011, de 16 de setembre, ha restablert l’Impost sobre Patrimoni, però amb caràcter temporal.  En efecte, l’Exposició de Motius (no l’articulat, per cert) preveu que l’impost es meriti exclusivament en el 2011 (31 de desembre) i en el 2012 (també el 31 de desembre).

 

 

      2.-El Decret-Llei introdueix algunes modificacions a la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni. Així, l’habitatge habitual queda exempt de tributació en els seus primers 300.000 euros.

 

      El mínim exempt  és de 700.000.-euros (és a dir, l’obligació neix a partir d’un cèntim per sobre de 700.000.-euros com a base imposable).

 

      Cal recordar que la base imposable de l’impost està integrada pel valor d’una àmplia sèrie de béns: immobles, activitats empresarials i professionals, dipòsits bancaris, participacions a societats cotitzades (amb certes excepcions), participacions a societats no cotitzades, joies, vehicles, embarcacions, etc.

 

      El tipus té una certa progressivitat, encara que no està tan afinat com el de l’IRPF (ja que l’Impost de Patrimoni només té 8 trams i, a més d’una quantitat inicial fixa, aplica uns tipus sobre la resta de la base liquidable que van des del 0,2% fins al 2,5%).

.

 

      És un impost polèmic. Va ser suprimit, entre altres raons, perquè es considerava massa tosc respecte a la precisió progressiva de l’IRPF i perquè penalitza intensament l’estalvi (especialment, de les persones físiques que obtenen els seus ingressos del rendiment del treball i no poden atribuir la titularitat del bé patrimonial a una societat mercantil). Ara torna, però amb la incertesa de que el nou govern encara podria prendre alguna decisió abans del meritament.

 

 

      3.-L’Exposició de motius recorda que l’impost està cedit a les Comunitats Autònomes i que aquestes tenen potestats normatives sobre el tribut. A més, es permet certes interpretacions sobre l’impacte d’aquest tribut en el finançament de les Comunitats Autònomes (cosa que no li correspon –és matèria de Llei orgànica- i, a més, han donat lloc a interpretacions contradictòries entre els membres del govern).

 

      (Podeu veure un resum molt clar i senzill  del funcionament del tribut a l “Blog salmón” )

Aquesta entrada ha esta publicada en Dret Tributari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.