L’objectiu de reducció de la quantitat d’entitats instrumentals.

            1.-El nombre d’ens institucionals o instrumentals de l’Administració ha estat, fins fa uns mesos, imparablement creixent. Augment en el nombre d’entitats i augment en la tipologia de perfils. La darrera manifestació expansiva ha estat la figura de la fundació pública, com si no fossin suficients totes les fórmules ja assajades per a les diferents situacions (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, figures consorcials o mancomunades, assumpció de fórmules societàries privades, etc.).

 

            Al fil de la crisi econòmica, neix el propòsit de reduir la quantitat d’ens instrumentals. En el fons, el repte és “posar ordre” en aquesta galàxia administrativa, amb l’esperança de que això abarateixi els costos globals. De tota manera, l’equació no és tan fàcil, ja que pot ser més cara una Administració única i sobredimensionada que un conjunt ben coordinat d’entitats amb el règim adequat per a les seves funcions.

 

 

            2.-La Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, ha ordenat al Govern endegar un procés de disminució progressiva d’aquestes entitats. El camí no està exempt de contradiccions, ja que la mateixa Llei ha creat alguns ens nous i, a més, ha reforçat d’altres. Igualment, no s’entén que la minva no s’apliqui inicialment als serveis d’assistència, educació i benestar social, ja que –si és una opció de “racionalització”- són aquests sectors els que més la necessiten.

 

 

            3.-En definitiva, l’art. 59 de la Llei de mesures fiscals i financeres disposa el següent:  

 

            Racionalització del nombre d’entitats

1. El Govern ha d’impulsar un procés de racionalització, reducció i simplificació del nombre de les entitats que componen el seu sector públic, especialment el no administratiu, amb l’objectiu de comptar amb un sector públic sostenible, eficaç i eficient, que no comporti un llast per al dèficit públic i per a la qualitat dels serveis públics.

2. Durant l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2011, el Govern ha de dur a terme en una primera fase una reducció del 10% de les entitats existents en començar l’any i del 20% de les aportacions pressupostàries, i ha de prioritzar aquest procés en l’àmbit dels serveis públics que no es consideren essencials per a donar resposta a les demandes ciutadanes. S’exceptuen d’aquesta primera fase de reducció les entitats vinculades a la prestació de serveis d’assistència sanitària, educació i benestar social.

3. En les fases subsegüents del procés de racionalització del sector públic no administratiu, el Govern ha de garantir que la reducció comporti el 25% menys d’entitats existents respecte de les existents a l’inici del 2011. El Govern ha de presentar cada any un informe amb les decisions preses en compliment dels objectius establerts.”

 

Aquesta entrada ha esta publicada en Ens institucionals. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.