Contraatac a la Directiva de serveis: es dóna estabilitat a les autoritzacions per a la venda no sedentària.

            1.-L’aplicació de la Directiva de serveis, de la legislació estatal sobre venda ambulant i del Decret Legislatiu 3/2010 per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE havien afeblit la posició dels titulars d’autoritzacions de venda no sedentària en els espais i vies públiques dels municipis.

 

            La norma catalana citada concretava que l’autorització no es podia concedir per un termini superior a vuit anys. A més, es disposava que les autoritzacions ja concedides quedaven prorrogades per un termini màxim de quatre anys.

 

            L’afany de renovació de les lleis indicades ha cedit en favor del manteniment de les posicions arrelades. Els lectors potser ja van molt poc a la plaça de venda ambulant però –si encara s’hi acosten- de ben segur que els agrada repetir als mateixos llocs i comprar les verdures a les parades “de tota la vida”.

 

            La recent Llei 7/2011 de mesures fiscals i financeres ha donat més estabilitat als negocis establerts i ha tancat l’apertura del mercat preexistent durant quinze anys (és a dir, l’inici d’un procés de noves autoritzacions). Això es fa amb una doble regla que altera els anteriors terminis i que veiem tot seguit.

 

 

            2.-Així, el núm. 1 de la Disposició Transitòria segona de la Llei de mesures fiscals i financers estableix una doble pauta: 15 anys i, a més, prorrogabilitat (en contra del l’anterior criteri, que no volia atorgar cap avantatge “per als prestadors cessants ni per les persones que estiguin especialment vinculades amb ell”):

 

            1. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, resten automàticament prorrogades per un període de quinze anys, a comptar de l’entrada en vigor del decret legislatiu esmentat i són prorrogables, de manera expressa, per períodes similars.”

 

 —

            3.-Pel que fa als nous autoritzats, s’estableix també un termini d’exercici de quinze anys:

 

            Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després de l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i abans de l’entrada en vigor de la present disposició s’entenen concedides per un període de quinze anys.”

 

Aquesta entrada ha esta publicada en Drets i llibertats, Municipis i règim local. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.