Creació de l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (i II). Designació discrecional de funcionari públic.

 

 

     1.-Havíem començat a examinar ahir la creació a Catalunya d’aquest nou òrgan unipersonal per a la resolució de recursos contractuals. En efecte, a diferència de l’opció estatal –un Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda- , el legislador català ha optat per un òrgan unipersonal adscrit al Departament de la Presidència.

 

 

 

     Els requisits per a ser designat titular de l’òrgan esmentat són el següents:

 

 

     -Ésser funcionari de carrera dels cossos o escales del grup A1, que hagin desenvolupat la seva activitat professional per un temps superior a quinze anys, “preferentment en l’àmbit del dret administratiu relacionat directament amb la contractació pública”.

 

     -Llicenciatura en dret.

 

     –Competència professional acreditada”.

 

 

     2.- La provisió del lloc ha d’ajustar-se als principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat i el procés de selecció i designació s’inicia amb la convocatòria pública corresponent.

 

 

 

     El titular serà designat pel titular del Departament de la Presidència. La mateixa resolució establirà les retribucions i el règim jurídic. Tot i que no queda clar a la Llei, no estem estrictament davant un concurs de mèrits amb barems taxats i, pel contrari, s’observen elements de designació discrecional entre els candidats presentats.

 

 

     3.-El titular és inamovible i el seu mandat té una durada de cinc anys.  S’admet la reelecció.

 

     Com és habitual en aquests supòsits, les causes de remoció o cessament són taxades:

 

     -Defunció.

 

     -Acabament del mandat.

     -Renúncia escrita i acceptada pel titular del Departament de la Presidència.

 

     -Pèrdua de la condició de funcinari.

 

     -Incompliment greu de les seves obligacions.

 

     -Condemna, per sentència ferma, a pena privativa de llibertat o inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics.

 

     -Incapacitat sobrevinguda per a l’exercici del càrrec.

 

     -Pèrdua de la nacionalitat.

 

 

Aquesta entrada ha esta publicada en Contractació administrativa, Funció pública. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.