L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i la seva potestat sancionadora

 

 

 

1.-L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes és un organisme autònom adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda. A l’Institut li correspon una rellevant potestat pública: la sanció administrativa respecte els auditors de comptes i les societats d’auditoria.

 

El seu President, amb categoria de Director General, serà nomenat pel Govern, a proposta del Ministre d’Economia i Hisenda.

 

 

2.- El règim d’infraccions i sancions presenta algunes peculiaritats. Per exemple, es preveu el termini d’un any per a resoldre i notificar la resolució en els procediments sancionadors (art. 30.3 dela Llei d’Auditoria de Comptes).

 

A més, les sancions per infraccions molt greus o greus es publicaran i s’inscriurà la seva part dispositiva al “Boletín del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas” i al Registre Oficial d’Auditors de Comptes (art. 38.1).

 

 

3.- La complexitat de les normes del sector es manifesta en un enigmàtic article que es constitueix com a principi regulador de la responsabilitat administrativa en aquest àmbit (art. 31.2):

 

“2. No se considerará incumplimiento de las normas de auditoría el que derive de una discrepancia jurídica o técnica razonablemente justificada. A estos efectos, y con el fin de posibilitar la verificación de la razonabilidad de la interpretación de las normas técnicas de auditoría efectuada por el auditor o la sociedad de auditoría, éstos deberán documentar la razonabilidad de la interpretación realizada.

 

 

Aquesta entrada ha esta publicada en Dret Mercantil, Procediment administratiu. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.