La regulació de les agències de qualificació creditícia

1.-Només en comptades ocasions els ritmes dels diaris oficials coincideixen exactament amb l’evolució dels diaris i de l’opinió pública. Però als darrers dies s’ha donat aquesta coincidència, ja que recentment es va publicar la Llei 15/2011, per la qual es modifiquen determinades normes financeres per a l’aplicació del Reglament del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre del 2009, sobre agències de qualificació creditícia.

 

Entre altres coses, la Llei es refereix al doble requisit d’aquestes agències. En primer lloc, que estiguin registrades d’acord amb la normativa de la Unió Europea o, si són d’un país no membre de la Unió, que tinguin una autorització equivalent. En segon lloc, “se requerirá, además, que la agencia de calificación sea reconocida a tal efecto por el Banco de España, de acuerdo con los criterios que establezca para ello y valorando, en todo caso, la objetividad, independencia, transparencia y contínua revisión de la metodología aplicada, así como la credibilidad y aceptación en el mercado de las calificaciones de crédito realizadas por dicha empresa.”

 

És a dir, les famoses agències que efectuen les qualificacions externes de crèdit no són entitats al marge de la regulació, sinó que estan sota una vigilància pública que gaudeix d’un ampli camp de discrecionalitat.

 

 

2.-A més, els Fons d’Inversió Immobiliària i els Fons de Titolització Hipotecària han de ser, obligatòriament, avaluats per una agència de qualificació creditícia. Les agències atorguen el valor que consideren adequat ( i que ha de constar al fullet d’emissió).

 

 

3.-Per últim, cal precisar que les agències de qualificació creditícia establertes a Espanya i,  a més,  “las personas que participan en las actividades de calificación, las entidades calificadas o terceros vinculados, los terceros a los que las afencias de calificación crediticia hayna subcontratado algunas de sus funciones o actividades, y las personas relacionadas o conectadas de cualquier forma con las agencias o con las actividades de calificación crediticia” queden sota la supervisió, inspecció i sanció de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

 

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Crisi econòmica, Dret Mercantil i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.