ENAGÁS com a societat d’economia mixta

1.-La Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius aprofita (aquestes associacions mentals del legislador!) per a modificar  la Llei 34/1998, del Sector d’Hidrocarburs. En concret, preveu la constitució de dues societats filials d’ENAGAS, SA, encarregades dels següents objectes:

.

-Gestor tècnic del sistema.

.

-Transportista.

.

ENAGAS, SA ostenta la  totalitat del capital social d’aquestes dues societats.

2.-La reforma configura ENAGAS, SA com a interessant exemple de societat d’economia mixta i articula limitacions específiques per als socis privats:

.

Ninguna persona física o jurídica podrá participar directa o indirectamente en el accionariado de la sociedad matriz, en una proporción superior al 5 por 100 del capital social, ni ejercer derechos políticos en dicha sociedad por encima del 3 por 100. Estas acciones no podrán sindicarse a ningún efecto. Aquellos sujetos que realicen actividades en el sector gasista y aquellas personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente participen en el capital de éstos en más de un 5 por 100, no podrán ejercer derechos políticos en dicha sociedad matriz por encima del 1 por 100. Dichas limitaciones no serán aplicables a la participación directa o indirecta correspondiente al sector público empresarial. Las participaciones en el capital social no podrán sindicarse a ningún efecto.

Asimismo, la suma de participaciones directas o indirectas, de los sujetos que realicen actividades en el sector de gas natural, no podrá superar el 40 por 100.”

.

L’incompliment de la limitació en la participació en el capital es considera infracció administrativa molt greu i són responsables les persones físiques o jurídiques que resultin titulars dels valors  o a qui resulti imputable l’excés de participació en el capital o en els drets de vot.

3.- El Dret Administratiu reapareix amb força, a més, a la nova disposició addicional vintena de la Llei del Sector d’Hidrocarburs:

.

El Director Ejecutivo de la sociedad filial de ENAGÁS, S.A. que ejerza las funciones del Gestor Técnico del Sistema será nombrado y cesado por el Consejo de Administración de la sociedad, con el visto bueno del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.

.

El personal de la filial que ejerza las funciones como Gestor Técnico del Sistema suscribirá el código de conducta al que hace referencia el artículo 63 de la presente Ley garantizando su independencia respecto al resto de actividades desarrolladas por el grupo empresarial.”

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Dret Mercantil, Ens institucionals i etiquetada amb , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.