Controvèrsies jurídiques entre l’ens matriu i els ens filials a l’Administració de l’Estat: l’opció de la Llei 11/2011, de reforma de la Llei d’Arbitratge i de regulació de l’arbitratge institucional a l’Administració General de l’Estat.

1.-La Disposició Addicional única de la Llei 11/2011 ha regulat el procediment de solució de les controvèrsies jurídiques entre l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics.

El procediment serà també aplicable a les controvèrsies jurídiques que se suscitin entre les societats mercantils estatals i les fundacions del sector públic estatal amb:

-El seu Ministeri de tutela.

-La Direcció General de Patrimoni.

-O els organismes o entitats públiques que ostentin la totalitat del capital social o dotació d’aquelles (excepte que s’estableixin mecanismes interns de resolució de controvèrsies).

.

Sorprenentment, la complexitat de l’Administració estatal fa que s’ordeni específicament la tutela que, finalment, exercirà l’Administració de l’Estat.

2.-S’entenen per controvèrsies jurídiques rellevants:

.

-Les que puguin generar un elevat nombre de reclamacions.

-Les que tinguin una quantia econòmica mínima de 300.000 €.

-Les que “a juicio de una de las partes, sea de esencial relevancia para el interés público.

3.-La resolució vinculant serà dictada per la Comissió Delegada del Govern per a la Resolució de Controvèrsies Administratives, integrada per:

.

-El Ministre de la Presidència (que la presidirà).

-El Ministre d’Economia i Hisenda.

-El Ministre de Justícia.

-El Ministre o Ministres dels Departaments afectats.

.

El procediment no s’aplica a procediments de naturalesa penal, de responsabilitat comptable i al control efectuat per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

Aquesta entrada ha esta publicada en Ens institucionals. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.