La noció de taxa torna a tenir un caràcter més restringit.

1.- La jurisprudència constitucional havia ampliat enormement l’àmbit de la taxa, en perjudici del preu públic. Com encertadament apuntava el professor TORNOS  a un recent seminari de Dret Administratiu, això havia originat problemes per a molts serveis prestats per les Administracions de forma concessional (des de l’aigua al transport).

 

2.- L’expansió havia arribat al màxim amb l’article 2.2.a) de la Llei General Tributària del 2003 (especialment, el seu segon paràgraf):

 

Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos:

 

a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

 

Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público.”


 

3.- Però, d’amagatotis, la Disposició Final 58 de la Llei d’Economia Sostenible suprimeix el segon paràgraf de l’article indicat.

Una pena, tants manuals de Dret Financer ja convertits en escombraries. La maledicció de Von Kirchmann, sempre implacable.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Dret Tributari, Serveis públics i etiquetada amb , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.