Les Administracions Locals no estan mortes: la nova Llei de Règim Local a la Gran Bretanya.

* You can read the English version at the end of this article ( LOCAL GOVERNMENTS ARE NOT DEAD: THE NEW LOCALISM BILL IN UNITED KINGDOM).

1.- El Govern britànic va presentar davant del Parlament el 13 de desembre del 2010 una nova Llei de Règim Local. Actualment,  està en fase de debat a la Cambra dels Comuns, però les perspectives per a la seva aprovació final són bones.

A Europa, les administracions locals es troben en dificultats per dues raons:

–         Crisi econòmica.

–         Dubtes sobre la seva eficiència i la multiplicació excessiva de nivells administratius (especialment, supramunicipals).

En aquest context, però, el Govern ha sorprès l’opinió pública. La nova Llei de Règim Local retornarà als ajuntaments i als districtes potestats més àmplies i, a més, concedirà a les comunitats locals més control en matèria d’habitatge i d’urbanisme.

2.- El primer article de la nova Llei de Règim Local atorga als ajuntaments una competència administrativa general (sense perjudici de les concretes competències d’altres administracions). En síntesi, l’objectiu és augmentar el paper de la democràcia local. Per exemple, la Llei lliura als residents el dret d’impulsar referèndums sobre qualsevol assumpte d’interès local, així com el poder de vetar els increments tributaris excessius plantejats pels ajuntaments. La Presidenta de l’Associació de Governs Locals (LGA), Baronesa Margaret Eaton, ha declarat que el projecte de Llei recull moltes de les demandes que l’Associació havia formulat, però que encara rauen massa competències en el govern central.

Antonia LAYARD ha apuntat que existeix preocupació, especialment en els sectors d’esquerra, per l’articulació entre aquest “localisme” i el programa electoral dels conservadors, que propugna una noció cada cop més vaga i inexplicable de “Gran Societat” (Big Society, que s’entén a Anglaterra com a preponderància dels individus i de la societat civil sobre l’Estat). Això podria donar ales  a la configuració –també a nivell local- d’un “Estat petit”:

“En especial, existeix la consciència de que els municipis més estables i pròspers podrien invertir temps i recursos en projectes locals i que els veïnats més vulnerables o canviants podrien entrar en situació de risc. Aquestes diferències podrien créixer si no hi ha prou recursos per a encoratjar i facilitar la presa de decisions a nivell local (ja sigui en urbanisme i ús del territori, o, en general, pel que fa als serveis locals). Cal tenir en compte, a més, que s’espera una severa reducció dels pressupostos públics, amb el subseqüent tancament de serveis.”

3.- Les previsions en matèria d’urbanisme mostren importants modificacions. Per exemple, més possibilitats per als plans d’àmbit de districte o neighbourhood, que podrien ser aprovats si obtinguessin el 50% dels vots en un referèndum. A més, es reforma la tributació municipal sobre infrastructures, que permet als ajuntaments imposar als urbanitzadors un pagament per  la seva realització. Una part dels ingressos serà lliurement disponible pel municipi.

Finalment, la nova Llei dóna suport a les idees de KEN LIVINGSTON, ex-alcalde de Londres, i assigna noves competències en matèria d’habitatge i de regeneració urbana a la “Autoritat del Gran Londres” (Greater London Authority), i aboleix l'”Agència de Desenvolupament per a Londres” (London Development Agency).

Podeu trobar més informació a:

– La web oficial del Parlament anglès: http://www.parliament.uk/

– Un interessant blog sobre democràcia local: http://lgiu.wordpress.com/

– Un ampli blog sobre normativa urbanística (amb l’opinió complerta d’Antonia Layard): http://lawprofessors.typepad.com/land_use/

– Podeu llegir un estudi clàssic sobre competitivitat entre administracions públiques a BALLBÉ, M i PADRÓS, C: Estado competitivo y armonización europea, Barcelona, 1997.

——————————————————————————————————————————————

LOCAL GOVERNMENTS ARE NOT DEAD: THE NEW LOCALISM BILL IN UNITED KINGDOM.

1.- The British Government presented a new Localism Bill to Parliament on 13 December 2010. Now, the House of Commons is debating it, but the prospects to be passed are good.

In Europe, local governments are in trouble for two reasons:

-Financial crisis.

-Doubts about their efficiency and excessive multiplication of local level governments.

But, in this context, the UK Government has surprised public opinion. The Localism Bill will devolve greater powers to councils and neighbourhoods and will give local communities more control over housing and planning decisions.

2.- The first article of the Bill gives councils a general power of competence. In general, the goal is more local government. For instance, the Bill wants to give residents the power to instigate local referendums on any local issue and the power to veto excessive council tax increases. The Local Government Association (LGA) Chairman Baroness Margaret Eaton said that the Bill offers many of the things the LGA has been asking for, but there is still a long list of powers for central government.

Antonia LAYARD has noted that there is concern, particularly on the left, that this articulation of localism and the Conservative’s election commitment to a rather vague and poorly understood notion of a “Big Society” can provide further justification for a “small State”:

Specifically, there is a sense that while stable and affluent communities may be able to invest time and resources in local projects, more vulnerable or transient communities may become exposed. These differences may be amplified if there are insufficient resources to encourage and facilitate local decision-making (on land use and in relation to local services more generally) and if local government budgets are, as expected, severely reduced with services withdrawn.”

3.- The planning provisions show important changes. For instance, more possibilities for neighbourhood plans, which would be approved if they received 50% of the votes cast in a referendum. The Localism Bill also amends the Community Infrastructure Levy, which allows councils to charge developers to pay for infrastructure. Some of the revenue will be available for the local community.

Finally, the new Bill backs the ideas of KEN LIVINGSTON, ex-London mayor, and gives new housing and regeneration powers to the Greater London Authority, while abolishing the London Development Agency.

You can read more information on:

–  The official web of UK Parliament: http://www.parliament.uk/

–  An interesting blog about Local Democracy: http://lgiu.wordpress.com/

–  A comprehensive blog about Land Use Law (and the full opinion of Antonia Layard): http://lawprofessors.typepad.com/land_use/

You can read a classic study about competitiveness between public administrations on BALLBÉ, M. and PADRÓS, C.: Estado competitivo y armonización europea, Barcelona, 1997.

Quant a Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Aquesta entrada s'ha publicat dins de Dret comparat, Municipis i règim local i etiquetada amb , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *