Responsabilitat penal de les persones jurídiques per tràfic d’influències.

1.-L’article 31 bis 1 del nou Codi Penal, disposa al seu primer paràgraf:

“1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.”

S’instaura així, com és conegut, la responsabilitat penal de les persones jurídiques (que, d’acord amb l’art. 31 bis.5 no és aplicable a les Administracions Públiques territorials o institucionals ni tampoc a partits polítics i sindicats ni a “Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general”).

2.-Els diferents tipus de tràfic d’influències no han estat modificats, ja que només s’observa un agreujament de penes (arts. 428-431 del Codi Penal) . No obstant, l’art. 430 precisa que una persona jurídica pot ser responsable dels delictes de tràfic d’influències.

3.-Les penes que poden imposar-se a la persona jurídica (que no exclouen les que es poden imposar a les persones físiques)  són les següents (art. 33.7):

Multa per quotes o proporcional (de sis mesos a dos anys).

Dissolució de la persona jurídica.

Suspensió d’activitats per un termini que no podrà excedir de cinc anys.

Clausura dels seus locals i establiments per un termini que no podrà excedir de cinc anys.

Prohibició de realitzar en el futur les activitats en exercici de les quals s’hagi comès, afavorit o encobert el delicte. Aquesta prohibició podrà ser temporal o definitiva.

Inhabilitació per a obtenir subvencions i ajudes públiques, per a contractar amb el sector públic i per a gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social, per un termini que no podrà excedir de quinze anys.

Intervenció judicial per a salvaguardar els drets dels treballadors o dels creditors pel temps que s’estimi necessari, que no podrà excedir de cinc anys.

Quant a Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Aquesta entrada s'ha publicat dins de Dret Penal i etiquetada amb , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *