Ampliació a altres entitats de l’exoneració de fiança en el contracte d’arrendament que gaudeix l’Administració Pública.

1.-La Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2011 ha modificat l’art. 36.6 de la vigent Llei d’Arrendaments urbans. Aquest article enumera les entitats que estan exonerades de fiança en el contracte d’arrendament regulat per la indicada Llei. La novetat de la Llei consisteix en equiparar en aquest avantatge legal a les Mútues d’Accident de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social:

“6. Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y demás entes públicos vinculados o dependientes de ellas, y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus Centros y Entidades Mancomunados, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos.”.


2.-La modificació no és un pur capritx, sinó que es justifica en una línia de creixent intervenció administrativa sobre les mútues. De fet, la Llei de Pressupostos citada reforma diversos preceptes del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social en el sentit d’incrementar –encara més- les potestats de control administratiu sobre les precitades mútues. Per exemple, les variacions operen en aquests camps:

Reposició de reserves obligatòries ordenada per l’Administració a través de derrames obligatòries entre els associats.

Determinació legal de les finalitats a les quals serviran els excessos de resultat econòmic positiu un cop cobertes les reserves reglamentàries.

Redacció més àmplia dels supòsits de fet que justifiquen l’adopció de mesures cautelars interventores de l’Administració. En concret, el nou art. 74.1.b) del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social es refereix a:

“Situaciones de hecho, deducidas de comprobaciones efectuadas por la Administración, que determinen desequilibrio económico-financiero que ponga en peligro la solvencia o liquidez de la entidad, los intereses de los mutualistas y beneficiarios o el incumplimiento de las obligaciones contraídas, así como la insuficiencia o irregularidad de la contabilidad o administración, en términos que impidan conocer la situación de la entidad.”


3.-Referència:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-19703

Quant a Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Aquesta entrada s'ha publicat dins de Dret Administratiu: concepte i etiquetada amb , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *