LA DIRECTIVA DE SERVEIS ES DESINFLA.

1.-Ha estat publicat al DOGC de 6 d’octubre el Decret Legislatiu 3/2100, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. El Decret Legislatiu modifica alguns articles concrets de certes normes administratives. Entre elles, el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

2.-Les modificacions són reduïdes i, a més d’alguna referència a la FINESTRETA ÚNICA com a procediment normal de relació dels prestadors de serveis amb l’Administració Local , destaca la nova regulació de l’article 236, apartats 1 i 2. Com es veu, la llicència municipal gaudeix de bona salut, excepte que una norma amb rang de Llei prohibeixi la seva imposició. Ara bé, no hem d’oblidar que els principis de l’article 236.2 (i els seus antecedents, ja des del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals) han estat força emprats per la jurisprudència per a interpretar l’aplicació de normes locals.

3.-Transcrivim els nous apartats 2 i 3 de l’article 236 de la LMRLC (LES MAJÚSCULES SÓN NOSTRES):
“1. Els ens locals poden intervenir l’activitat de la ciutadania pels mitjans següents:
a) Ordenances i bans.
b) Submissió a comunicació prèvia o a declaració responsable, de conformitat amb la normativa reguladora del procediment administratiu.
c) Submissió a LLICÈNCIA i a altres actes de control preventiu. Quan es tracti de l’accés i l’exercici d’activitats, el règim d’intervenció s’ha d’establir de conformitat amb la normativa reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici.
d) Submissió a control posterior a l’inici de l’activitat, amb l’objecte de verificar el compliment de la normativa que la regula.
e) Ordres individuals de manament o de prohibició.”
2. L’activitat d’intervenció s’ha d’ajustar, en tot cas, als principis de legalitat, de no-discriminació, de NECESSITAT I PROPORCIONALITAT AMBL’OBJECTIU QUE ES PERSEGUEIX, i de respecte a la llibertat individual.”

Quant a Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Aquesta entrada s'ha publicat dins de Liberalització de serveis i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.