3. Disseny de l’activitat

Quins elements hem de tenir en compte a l’hora de dissenyar una activitat lúdica relacionada amb les llengües i les cultures?

  • Objectiu general (què volem? lema de l’activitat)
  • Context (FM UAB)
  • Descripció de l’activitat: de quins elements constarà, què farem fer als participants, etc..
  • Destinataris
  • Canals de difusió i  ubicació de l’activitat
  • Descripció de tasques

Propostes:

Proposta Joan i Chiara
Activitat 4. Establir els elements que volem que tingui la nostra activitat i proposta. x la FMUAB.

-Objectiu General: máxima participació/difusió. Que cridi l’atenció. (MÚSICA)
-Context: A xxss Instagram haurien d’endevinar la llengua de la cançó. Serien cançons que estan de moda a aquell país + cançons super famosas que tots hem sentit.
-Descripció de l’activitat:/enquesta “esbrina la llengua de la cançó” Farem enquesta a stories amb un trosset de la cançó en qüestió.
-Destinataris: tota la comunitat universitària. Qui vulgui participar.
-Canals de difusió i ubicació de l’activitat: Instagram/ista oficial uab/twitter facebook (si n’hi ha?)
-Descripció de tasques: buscar les cançons més de moda a diferents països. Publicarles/fer enquesta a Instagram i que els participants responguin.
Que cadasqú de nosaltres esculli dos països i que busqui cançons. 5×2=10 cançons + 4 hiperpopulars perquè fa gracia.

Una altra proposta: preguntar a la gent quines festes nacionals existeixen als seus països/regions d’on provenen i crear una sopa de lletres/enquesta/etc amb el que ens diguin.

Proposta Xavier, Stephany i Josep Lluis
Objectiu general (què volem fer …? lema de l’activitat)

Joc del penjat amb vocabulari en anglès relacionat amb l’oci i cada cop que es perd el torn, fer algo tipo per pagar la “penyora”

¿Quins elements hem de tenir en compte a l’hora de dissenyar una activitat lúdica relacionada amb les llengües i les cultures?
Ha de tindre una valoració, com pot ser en forma de punts (que no es faci en va, sino que en podem mesurar el seu rendiment), ja que creiem que quan es dissenya una activitat lúdica, a part que sigui de l’àmbit festiu, també hauria de ser al mateixa temps, un activitat instructiva i pedagògica, enfocada cap a la immersió lingüística de el propi destinatari que participa, per ser aquesta activitat relacionada intrínsecament amb les llengües i les cultures.

Descripció de l’activitat:
-¿De quins elements consta?
Pensem que els elements que hauria de constar és que fossin elements distrets i associats a la diversió del individu que se haurà de interrelacionar-se amb el col·lectiu, per mitjà de un Canal d’informació com a eina de difusió i comunicació recomanada, que és per exemple, el Instagram.

-¿Què els farem fer amb als participants?, etc.
Posar-los en cercle i a l’atzar escollir-ne dos, un que pensi una paraula de la temàtica descrita al primer apartat i un altre que en vagi dient les lletres que ell cregui, és a dir tipus pasapalabra

-Destinataris
Per tots aquells que tot i que el context actual no ho deixa, siguin partidaris de mostrar interès a participar en activitats que s’escapen del que entenem com a “festa i música” tradicional.

-Canals de difusió i ubicació de l’activita
Donada la reducció actual que està patint Facebook i la presencia de twitter que deixa una mica de desitjar dins del gremi estudiantil, creiem que l’Instagram sí encaixa dins d’una xx.ss “potent” per intentar arribar a un target difícil de aglutinar únicament en uns col·lectius concrets

Descripció de les tasques

Dir lletres per intentar omplir els espais en buit que formen la paraula pensada
COMPARTIM AQUÍ LES NOSTRES IDEES