Segona sessió

Comentem els exercicis que hi havia per a la sessió

Activitat 1: Fem una llista de les motivacions, a partir dels vostres exercicis.

Quins elements motivadors hem identificat que ha de tenir l’activitat:
– que ens entretingui i ens ho faci passar bé
– sociabilitzar
-que estigui relacionada amb interessos personals i coses que ens agraden
-que ens permeti guanyar algun premi
-que tingui elements del jocs, videojocs
-que tingui un llenguar clar, directe i entenedor
-que combini diverses llengües

Activitat 2: Analitzem les campanyes a partir dels seus atributs:

 • qui ha dissenyat l’activitat
 • en quin marc s’ha dissenyat
 • qui ha participat en el procés desenvolupament de la idea?
 • de quines eines s’ha disposat per al disseny?
 • de quines eines s’ha disposat per al desenvolupament?
 • quins canals de difusió s’han fet servir?
 • quina ha estat la participació?
 • quins són els resultats de l’activitat?

I ens plantegem preguntes sobre com es podrien millorar:

 • es podria dissenyar d’una altra manera?
 • es podria enfocar d’una altra manera
 • en el disseny hi podrien participar persones que no ho han fet?
 • es podria millorar l’objectiu de l’activitat?
 • es podria canviar la difusió de l’activitat?

Consulteu el padlet amb les campanyes per recuperar els cometaris que heu fet.

Activitat 3: presentem idees i campanyes que hem trobat interessants. Enllaceu-les aquí.

Com serà la FM aquest any?

 • Serà una festa virtual, amb una activitat presencial, que serà l’acta de benvinguda
 • la idea és portar la festa a casa de la comunitat universitària
 • temàtica: girarà al voltant del concepte de cura, en sentit ampli: tenir cura de nosaltres, dels altres, de la comunitat…
 • hi haurà activitats en directe, activitats enllaunades i a través de les xarxes (xarxa principal Instagram).

Comencem a dissenyar una activitat per a la Festa Major, i que tingui les característiques generals següents:

 • que hi pugui participar tota la comunitat universitària, que s’hi senti identificada;
 • que promogui els valors corresponents a la riquesa i varietat lingüística i cultural del campus;
 • que promogui la participació de tota la comunitat universitària;
 • que promogui l’intercanvi lingüístic i cultural; 
 • que possibiliti la comunicació entre els serveis i les associacions que hi ha a la UAB, i alhora l’intercanvi de coneixements i destreses de cadascuna, per tal d’aconseguir una relació bidireccional que permeti sumar esforços; 
 • que inclogui diferents formats de participació (presencial i a través de la xarxa).

Activitat 4: Establir els elements que volem que tingui la nostra activitat i fer, per grups, una proposta d’activitat per a la FM UAB 2020. Cal descriure cada un d’aquests apartats:

 • Objectiu general (què volem? lema de l’activitat)
 • Context (FM UAB)
 • Descripció de l’activitat: de quins elements constarà, què farem fer als participants, etc..
 • Destinataris
 • Canals de difusió i  ubicació de l’activitat
 • Descripció de tasques