Primera sessió

Activitat 1: Motivacions i experiències en el disseny d’activitats lingüístiques i culturals

 • per què us heu apuntat al taller?
 • quines expectatives teniu?
 • heu participat mai en el disseny d’activitats lingüístiques i/o culturals? quines?
 • amb quin objectiu?

Activitat 2: què ha de tenir una activitat lúdica en l’àmbit cultural per què sigui atractiva per als joves?

Debatim: com ens arriben les informacions de les campanyes o activitats al campus (i fora del campus); què ens fa motivar-nos a participar en campanyes o activitats, què ens crida l’atenció, com ens entra més (canals, formats, imatges més que text…)

Identifiquem aquells elements clau:

 • quines són les motivacions dels joves?
 • en quines activitats invertim temps?
 • en quin espai es fan
 • llenguatge que fem servir
 • hi ha diferències culturals?
 • el paper del grup d’iguals
 • més enllà de les xarxes socials, hi ha vida?

Fem una pluja d’idees i identifiquem aquells elements principals.

Activitat 3: analitzem campanyes fetes al Servei de Llengües, per tal de millorar-les, a partir dels elements que hem identificat a l’activitat 1.

Comentem les dues activitats que vam proposar analitzar, de la pàg. 2. Campanyes, concretament apropa’t a les llengües, Encreuem mots i cultures, Sant Jordi al món. Crítica constructiva: què us sembla la idea de cada activitat? I el plantejament? I la difusió? Què creieu que falla, i com es podria millorar? Què valoreu positivament? Feu les vostres aportacions aquí.

#ATRIBUTS*

Què és?
Es una tècnica de generació d’idees creatives de R.P. Crawford, que persegueix la generació d’idees creatives amb l’objectiu de modificar i millorar qualsevol producte, servei o procés.

Per què?
Per a la creació de nous productes, serveis o processos.

Pas 1: fem una llista dels atributs actuals del model

 • qui ha dissenyat l’activitat
 • en quin marc s’ha dissenyat
 • qui ha participat en el procés desenvolupament de la idea?
 • de quines eines s’ha disposat per al disseny?
 • de quines eines s’ha disposat per al desenvolupament?
 • quins canals de difusió s’han fet servir?
 • quina ha estat la participació?
 • quins són els resultats de l’activitat?

Pas 2: analitzem cada un dels atributs i ens plantegem preguntes sobre com es podrien millorar:

 • es podria dissenyar d’una altra manera?
 • es podria enfocar d’una altra manera
 • en el disseny hi podrien participar persones que no ho han fet?
 • es podria millorar l’objectiu de l’activitat?
 • es podria canviar la difusió de l’activitat?

Per a poder respondre aquestes qüestions, tindrem en compte el resultat de la pluja d’idees de l’activitat 2.

*font: https://masterinnovacion.florida-uni.es/4-tecnicas-creativas-para-generar-ideas/