1. Sessions

 

Sessió 1: 5.10.2020, de 13 a 15 h, Teams

Ens posem en context: quan, qui i on es fan activitats lingüístiques i culturals, experiències personals, exemples de campanyes de dinamització lingüística i d’activitats a la UAB i a fora.

Qüestions pràctiques i organitzatives: com s’organitza el taller, quines eines utilitzarem i com treballarem.

Com dissenyem les activitats o campanyes: qüestions a tenir en compte, definició de criteris.

Quines motivacions tenen els joves per a participar en activitats culrtuals a la unviersitat i en quins espais.

Sessió 2: 13.10.2020, de 13 a 15 h, Teams

Establim els criteris a tenir en compte per a la nostra activitat, així com aquells elements que haurà de tenir l’activitat a partir:

  • l’anàlisi crítica de les campanyes pròpies.
  • exemples d’activitats a les xarxes que ens han semblat interessants

Presentem les nostres idees d’activitats, individualment.

Treball en grup: elaboració de propostes i presentació entre els companys per escollir una idea.

Sessió 3: 19.10.2020, de 13 a 15 h, Teams

Presentació: presentació de les propostes de cada grup a partir de la idea escollida

Qüestions tècniques: què hem de tenir en compte.

Treball en grup: elaboració de la proposta. Repartiment de tasques per grups. pensem la difusió

Sessió 4: 26.10.2020, de 13 a 15 h, Teams

Presentació del disseny de la difusió de l’activitat: mitjans, accions, materials, calendari.

Sessió 5: 5.11.2020, d’11:30 a 14:30, Teams

Desenvolupament de l’activitat.

Sessió 6: 16.11.2020, de 13 a 14 h, Teams

Anàlisi de la jornada i propostes de millora.