ACME al Moodle de la UAB

ACME no està instal.lat per defecte al moodle de la UAB. Les assignatures que el vulguin fer servir ho han de demanar a l’adreça oficial del projecte: acme@mat.uab.cat.

Molt millor si es fa abans de fer l’activació per defecte que dóna el moodle de la UAB.

Com puc buscar un exercici pel seu número d’identificació?

La forma més ràpida de trobar un exercici és fent servir el seu número d’identificació (id). Cal anar a <Cercar exercicis> i clicar l’opció <Cerca per paraules> en el menú d’opción al cap d’alt de la pàgina. Llavors, només cal posar el número d’identificació en l’espai “Paraules” i clicar “Cercar”.

He creat una nova activitat ACME a una assignatura de Moodle, però la pantalla em surt en blanc.

És possible que estigui degut a que el professor que està creant l’activitat sigui un professor nou a l’assignatura. Donat que la sincronització de Moodle a ACME es fa a la nit, si hi havia altres activitats ACME i s’afegeix de nou un professor, aquest no veurà res fins el dia següent. Això no passa si l’activitat que s’està creant és la primera activitat ACME de l’assignatura. Llavors, la sincronització és immediata.

He enviat un sorteig i triga més del compte en fer-se.

Excloent la possibilitat de que hi hagi molta cua de sorteigs, es pot donar que un sorteig es pengi. Els motius usuals són per col·lapse del servidor, però pot donar-se el cas que en el nostre sorteig no hi hagin prou paràmetres com per fer un sorteig ràpid entre els alumnes. Per exemple, si hom vol sortejar preguntes tipus test, ha de vigilar de oferir prou variabilitat en l’assignació dels enunciats. Per exemple, seleccionar 10 problemes per assignar-los a 4 alumnes. D’altra manera, pot donar-se que a la màquina vulgui sortejar problemes als alumnes de manera que no es repeteixin, però li costa trobar paràmetres com per fer-ho.

Vull fer una activitat incremental, com ho puc fer?

Si des d’un principi el professor vol que una activitat sigui incremental, només cal posar “Sí” a la secció de “Activitat Incremental” al menú de creació de l’activitat. Si l’activitat ja està creada i vol canviar-se a incremental (o fer-la no incremental si ho és), el professor ha d’anar a la secció Responsable →“Administrar l’assignatura” del menú lateral de ACME i canviar Incremental/No incremental segons es vulgui. Després, només cal clicar el símbol refresh.

Cal saber que cal actualitzar cada activitat una a una. És a dir, si modifiquem dues activitats i cliquem refresh, només s’actualitzarà l’activitat de la fila del botó.