Enregistrament i edició

  • Conferències Inauguració curs
  • Presentacions de Treball final de Grau i Màster
  • Actes oficials
  • Material de suport a la docència.
  • Promocions de Grau i Màster
  • MOOC
  • Vídeo de processos, protocols etc.
  • Propostes de post-produció
  • Edició i post-producció del material enregistrat