Guió i producció

  • Assessorarrament a l’hora de fer el guió a produir i l’adaptació per a la seva realització.
  • Planificació de la producció, dies d’enregistrament, localitzacions, espais, etc.
  • Planificació del material necessari per l’edició, text, logos, imatges,  gràfics, etc.