Audiovisuals Ciències i Biociències

Destacades

Les Facultats de Ciències i de Biociències disposen, des de l’any 2007, dels mitjans audiovisuals per a donar servei a les necessitats docents i/o difondre les activitats que s’ofereixen a les Facultats, Departaments, Deganats, Administració i qualsevol servei o institut per a l’enregistrament de conferències, actes institucionals, de promoció… i elaboració de produccions audiovisuals de suport a la docència, MOOC, promoció del Grau i Màster, funcionament i/o protocols de laboratoris i seguretat etc.

audivisuals Ciències i Biociències