Punt 3. Recuperem la democràcia a la Universitat i al Comitè

44189Els últims equips de govern de la Universitat han buidat de la seva capacitat de decisió a òrgans que fins ara havien estat l’espai de debat i de decisió col·lectiva de tota la comunitat universitària, tot i les més que dubtoses quotes per cada col·lectiu en aquests, o les formes de participació. El Claustre, per exemple, s’ha convertit en un òrgan purament informatiu, on les decisions venen ja donades des d’altres espais (equip de govern, consell de govern, etc.). Aquesta mateixa dinàmica es dóna sovint en els espais de negociació laboral, com la delegada del comitè, on s’està perdent espai de negociació davant l’ús com a canal merament de consulta per part de l’equip de govern, o les diverses comissions de treball mixtes entre uns i altres. En aquesta línia, creiem que els òrgans de representació dels i les treballadores tampoc han generat sovint formes de participació i espais de decisió col·lectiva amb la resta dels i les treballadores.

 

Els CAU, com a col·lectiu assembleari que som, creiem imprescindible que totes les persones puguem decidir conjuntament i de forma equitativa sobre els temes que ens afecten. Per aquesta raó, creiem necessari dotar-nos dels mecanismes que ajudin a complir els següents objectius:

 

 1. Funcionament clar i transparent del Comitè d’Empresa
 • Amb la rotació dels càrrecs de President i Secretari.
 • On la composició de la Delegada no estigui subjecta a les variacions del nombre de delegats segons resultats.
 • Un reglament funcional, clar, operatiu, amb definicions de tasques, càrrecs, comissions delegades i funcionament del comitè .
 • Sessions de control del Comitè per part de les treballadores, amb assemblees quadrimestrals.
 • Creació d’una Web del Comitè on trobar tota la informació centralitzada: actes, seguiment de les comissions, etc.
 1. Transparència i comunicació oberta sobre tot allò que es fa o es pugui planteja, generant nous espais de participació i vies de comunicació entre les treballadores i els seus representants
  • Informacions periòdiques per part del Comitè i les diferents comissions de treball que es desenvolupin.
  • Motivar als treballadors /res i/o col·lectius a intercanviar propostes
  • Reunions amb els diferents col·lectius.
 1. Apropament dels espais de decisió als centres de treball i als col·lectius afectats, amb major periodicitat d’assemblees pel debat i la presa de decisions
  • Treball en grups reduïts i posta en comú amb els diferent treballadors amb la mateixa problemàtica/ casuística per sumar.
  • Informar al personal de tots el processos en curs.
  • Aportacions de propostes per part dels treballadors als processos obertes.
 1. Treballar per la possibilitat de participació i incidència real en la presa de decisions de la universitat, lluitant per recuperar els òrgans de decisió col·lectiva així com millorant els mecanismes de participació en aquests.
 • Col·laborar en moviments de participació unitari dintre del Campus.
 • Participar i buscar recolzament des de la base, estudiant, treballadors i professorat de la UAB i coordinar les reivindicacions.
 • Participar dels òrgans institucionals per fer valer la nostra veu.

Aportacions a cau@uab.cat

Un pensament a “Punt 3. Recuperem la democràcia a la Universitat i al Comitè

 1. Retroenllaç: No PAS sense vosaltres |

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.