Punt 1. Recuperem els nostres llocs de treball i l’estructuralitat de les places

Moltes de les places que actualment s’estan cobrint per personal temporal, altrament anomenat Cap铆tol VI, s贸n places estructurals que la Universitat necessita. Aquest tipus de contractaci贸 ha perm猫s a l’equip de govern de torn fer i desfer places al seu gust i abaratir-ne els costos, ja que les estructura_organizacionalpersones de Cap铆tol VI tenen limitats molts dels drets del personal del Cap铆tol I (formaci贸, flexibilitat, ajuts de menjador, etc.) i el seu acomiadament 茅s m茅s barat. Per aquestes persones, aquest tipus de contractes els ha col路locat en una situaci贸 de major precarietat, sobretot, en no tenir definida una continu茂tat en el temps. En els darrers anys, aquesta problem脿tica s’ha posat sobre la taula repetides vegades i creiem que 茅s imprescindible seguir treballant perqu猫 no s’eliminin m茅s llocs de treball i perqu猫 es reconeguin els drets de les persones que ocupen aquestes places, aix铆 com l’estructuralitat de les mateixes. Aquesta l铆nia va en la direcci贸 de treballar per l’eliminaci贸 de la precarietat existent en aquest grup de treballadores, lluitant per l’estructuralitat de les seves places, en contra dels acomiadaments que s’estan duent a terme dins el col路lectiu, i pel reconeixement de les seves tasques, funcions, categories laborals i drets. A m茅s, la reestructuraci贸 dels serveis que est脿 plantejant l’equip de govern tamb茅 posa en risc places de Cap铆tol I en unificar serveis i duplicar funcions i tasques. Creiem que 茅s imprescindible que ning煤 se’n vagi al carrer i que les places es mantinguin i es reconegui el valor i la import脿ncia de cadasc煤.

脡s per aquest motiu que els CAU-IAC ens comprometem a:

Mantenir els llocs de treball i les seves condicions laborals

 • Lluitar contra els acomiadaments i vetllar perqu猫 les persones que estiguin en risc, estiguin informades dels seus drets i treballin activament amb els agents socials sempre que sigui necessari.
 • Lluitar pel dret a readmissi贸 a la Universitat en cas de que es determini l’acomiadament com a improcedent: en cas de que es determini que no hi ha cap causa per l’acomiadament, ha de ser el o la treballadora qui decideixi si continua a l’empresa o percep la indemnitzaci贸 corresponent, i no com a l’actual situaci贸, on 茅s l’empresa infractora la que tria una de les dues opcions.
 • Garantir la reposici贸 del 100% de les places de la UAB.
 • Garantir que les substitucions es donin en les mateixes condicions que les places substitu茂des (salari, horari, etc.), i l’acc茅s a aquestes es doni amb igualtat d鈥檕portunitats i sense discriminaci贸 per motius de sexe, 猫tnia, ideologia, edat, classe o qualsevol altre circumst脿ncia.
 • Lluitar contra la no precaritzaci贸 de les condicions laborals i dels tipus de contractaci贸 (ex. substituir contractes de Cap铆tol VI per convenis de pr脿ctiques).

Reconeixement de les places

 • Seguir treballant des de tots els fronts possibles (negociaci贸, eines legals, mobilitzaci贸, etc.) per la regularitzaci贸 de la situaci贸 laboral de qualsevol col路lectiu i persones treballadores, sobretot de les m茅s prec脿ries.
 • Recon猫ixer els col路lectius i assemblees de les treballadores autoorganitzades i garantir el treball conjunt.
 • Lluitar per l鈥檈structuralitzaci贸 de les places de Cap铆tol VI [1].
 • Vetllar perqu猫 la contractaci贸 de cada modalitat contractual s鈥檃justi a la legalitat i al conveni col路lectiu d鈥檜niversitats.
 • Exigir el reconeixement de les tasques i funcions reals que les persones realitzen en el seu lloc de treball, i l鈥檃dequaci贸 de les condicions i les categories laborals dels contractes a les mateixes.
 • Vetllar perqu猫 a la RLT (Relaci贸 de Llocs de Treball) de la UAB sigui d’una vegada una eina efica莽 pel reconeixement de tots els llocs de treball i les seves funcions i tasques.
 • Treballar pel reconeixement de l鈥檈xperi猫ncia professional del personal de Cap铆tol VI a l鈥檋ora de presentar-se a concursos interns a partir del primer any (en el cas de les treballadores que estan fent carrera de PAS) i el reconeixement com a personal investigador i la valoraci贸 d’aquesta via com a un cam铆 d’acc茅s a la carrera acad猫mica (a les treballadores que estan fent carrera de PDI).
 • Cercar la manera de que el personal de la casa no vegi retallat el seu dret a la mobilitat o la promoci贸 a causa de la prohibici贸 de convocat貌ries de noves places: actualment nom茅s es convoquen places de car脿cter temporal, directament a la fase de concurs extern, sense les fases que marca el conveni de trasllat i promoci贸. El personal de cap铆tol I es pot presentar en aquesta fase per貌, en cas de guanyar-la, ha de renunciar a la pla莽a que ocupa sense tenir cap garantia que podr脿 tornar un cop finalitzat el temps que duri la pla莽a. A m茅s, algunes d鈥檃questes places acaben sent definitives 鈥渄e facto鈥 en extendre鈥檚 el temps m茅s del que s鈥檌ndicava inicialment.

Serveis i estructures

 • Lluitar i treballar perqu猫 no hi hagi externalitzaci贸 de serveis b脿sics per a la Universitat, que impliquin una major precaritzaci贸 de les condicions de treball i l鈥檈nriquiment per fins privats.
 • Recuperar aquells serveis que la Universitat ha privatitzat en els darrers anys i vetllar per una gesti贸 p煤blica i transparent dels mateixos, sense que vagi en detriment del personal que hi est脿 treballant actualment (serveis de reprografia, restaurants, escola bressol, etc.).
 • Vetllar perqu猫 qualsevol modificaci贸 en l鈥檕rganitzaci贸 del treball sigui discutida i aprovada per les treballadores que en formen part i perqu猫 no impliqui acomiadaments o precaritzaci贸 de les condicions laborals.

Aportacions a聽cau@uab.cat


[1]

 • Es consideraran estructurals aquelles places on la pla莽a o la persona que les ocupa tenen una continu茂tat en el temps igual o superior a tres anys, independentment del tipus de contracte i la seva font de finan莽ament.
 • Tindran el criteri d鈥檈structuralitat aquelles places que s贸n an脿logues o complement脿ries al Cap铆tol I.
 • Es consideraran estructurals aquelles places amb un finan莽ament 100% UAB o be estiguin finan莽ades majorit脿riament per una via diferent al conveni/projecte al qual estan adscrits.
 • Tindran igualment consideraci贸 d鈥檈structurals aquelles places que no tinguin projecte vinculat o data de finalitzaci贸, independentment del temps de la seva exist猫ncia.

Un pensament a “Punt 1. Recuperem els nostres llocs de treball i l’estructuralitat de les places

 1. Retroenlla莽: No PAS sense vosaltres |

Deixa un comentari

L'adre莽a electr貌nica no es publicar脿.