3. Recuperem la democràcia a la Universitat i al Comitè.

Els últims equips de govern de la Universitat han buidat de la seva capacitat de decisió a òrgans que fins ara havien sigut l’espai de debat i de decisió col·lectiva de tota la comunitat universitària, tot i les més que revisables quotes per col·lectiu en aquests o les formes de participació. El claustre, per exemple, s’ha convertit en un òrgan purament 44189informatiu, on les decisions venen ja donades des d’altres espais (equip de govern, consell de govern, etc.). Aquesta mateixa dinàmica es dóna en els espais de negociació laboral, com la delegada del comitè, on s’està perdent espai de negociació davant l´ús com a canal merament de consulta per part de l’equip de govern, o les diverses comissions de treball mixtes entre uns i altres. En aquesta línia, creiem que els òrgans de representació dels i les treballadores tampoc han generat sovint formes de participació i espais de decisió col·lectiva amb la resta dels i les treballadores. Els CAU, com a col·lectiu assembleari que som, creiem imprescindible que totes les persones puguem decidir conjuntament i de forma equitativa sobre els temes que ens afecten. Per aquesta raó, creiem necessari dotar-nos dels mecanismes que ajudin a complir els següents objectius:

a) Transparència i comunicació oberta sobre tot allò que es fa o es planteja, generant nous espais de participació i vies de comunicació entre les treballadores i els seus representants;

b) Apropament dels espais de decisió als centres de treball i als col·lectius afectats, amb major periodicitat d’assemblees pel debat i la presa de decisions;

c) Treballar per la possibilitat de participació i incidència real en la presa de decisions de la universitat, lluitant per recuperar els òrgans de decisió col·lectiva així com millorant els mecanismes de participació en aquests.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.