ANÀLISI MULTIMÈDIA 0

Els materials multimèdia educatius, com els materials didàctics en general, poden realitzar múltiples funcions en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Les principals funcions que poden realitzar aquests recursos són les següents: informativa, instructiva o entrenadora, motivadora, avaluadora, entorn per a l’exploració i l’experimentació, expressiu-comunicativa, metalingüística, lúdica, proveïdora de recursos per a processar dades, innovadora, suport a l’orientació escolar i professional, suport a la organització i gestió de centres…

 

En el nostre cas l’edu365 pintar és un programa obert, ja que cada persona pot realitzar coses diferents dins de les plantilles ja preestablertes. L’estudiant descobreix el coneixement interactuant amb l’ambient d’aprenentatge.

 

És un programa eina on se’ns faciliten tots els instruments per poder pintar els dibuixos que escollim. Disposem d’un pinzell, 15 colors, 16 dibuixos diferents i una goma per tornar a començar a pintar el dibuix. A més a més, quan agafem cada color amb el pinzell se’n senten els noms. També ens dóna la possibilitat d’imprimir-lo.

 

És un programa amb una visió experimental, no hi ha instruccions, el nen/a va aprenent com funciona a base d’anar-lo fent servir. Tot i que no ens expliquen el funcionament és molt fàcil de fer servir, ja que és molt intuïtiu.

 

Es tracta d’aprenentatge per penetració comprensiva. L’alumne experimentant descobreix i comprèn el que és rellevant, les estructures.

 

En el portal d’edu 365, a l’apartat d’infantil Pintem, tot és molt visual. Només obrir el programa ja ens apareix la primera plantilla per començar a pintar i al marge dret de la pantalla trobem totes les eines que necessitem, els colors, el pinzell, etc. i les fletxes per passar al següent dibuix.

 

Aquest programa permet als infants treballar i descobrir per si mateixos totes les possibilitats que l’activitat proposa. També permet que els infants vagin assimilant i aprenent de quin color són els materials que a la imatge s’esposen. Sense deixar de banda un aspecte molt important, com és la mobilitat amb el ratolí per seleccionar accions. Permet a l’infant agafar domini del ratolí.

 

Cal considerar que molts dels materials i aplicacions de l’edu365.cat tenen la particularitat que poden ser utilitzats per l’alumnat de manera lliure sense la necessitat del professorat o d’una persona adulta, i amb això es treballa molt la autonomia dels alumnes.

 

Enllaç: 

http://www.edu365.cat/infantil/pintar/pintar

 

edu365pintem.jpg


Posted in General | No Comments »

Presentació vídeo dels centres 26/4/10 0

Hi ha hagut deu presentacions de l’anàlisi dels recursos tecnològics d’un centre educatiu. Els centres són els següents:

 • IES Gallecs (Mollet)
 • Escola 25 de setembre (Rubí)
 • CEE Ca n’Oriol (Rubí)
 • CEIP La Vinyala (Sant Vicenç dels Orts)
 • IES Torre del Palau (Terrassa)
 • Col·legi Públic García Lorca (Santa Margarida de Montbui)
 • CEIP Dr. Ferrer (Artés)
 • Escola La Llacuna de Poblenou
 • ESMUC
 • CEIP Andreu Castells

Totes les presentacions m’han semblat interessants i en general m’ha quedat molt clar de quins recursos tecnològics disposa cada centre.

Tot i així crec que tots els grups hauríem pogut especificar més com i per a què fan servir cada program.


Posted in General | No Comments »

APLICACIONES MULTIMEDIA 22/3/10 0

Software educativo

Cualquier tipo de programa que se utilice en un contexto educativo.

Pero existen unos programas específicos, creados para la educación.

Tipos según la interacción:

 • Programas cerrados (algorítmico) dónde predomina el aprendizaje vía transmisión del conocimiento, pues el rol del alumno es asimilar el máximo de lo que se le transmite.

Ej.: Clic (sólo se puede hacer servir lo que ya te dan, no puedes modificar nada)

 • Programas abiertos (heurístico) donde el estudiante descubre el conocimiento interactuando con el ambiente de aprendizaje que le permita llegar a él.

Ej.: WinLogo

Tipos de programas:

 • Programas de ejercitación: ejercicios sobre algún tema (cálculo, gramática, etc.)
 • Programas tutoriales, tutoriales expertos: añaden a los ejercicios una información previa (preguntas, respuestas cerradas…)
 • Bases de datos: presenta información organizada de un tema i nos permite consultar ésta información. (enciclopedia digital, listado de estudiantes …)
 • Simuladores: reproducen fenómenos que son difíciles de ver o reproducir (simulación de conducir, d’eclipse solar, etc.)
 • Constructores o micromundos: en un entorno determinado podemos ir construyendo (Sim City, etc)
 • Programas herramienta: aprendemos a utilizar  algo.

Interacción cognitiva

 • Memorización
 • Comprensión

Visión de la enseñanza

 • Experimental
 •  Instructivo

Fácil de usar, versátil…

Navegación (intuitiva, fácil…)

Qué aporta la imagen?

Recomendaría éste programa? Porqué?Posted in General | No Comments »

Recursos estilísticos 0

 • Elipsis: se elimina un elemento, pero con los que si se muestran ya dan a entender el eliminado.
 • Metonimia: mostrar un elemento (imagen) que tiene una relación muy fuerte con otra, pero solo mostrando una ya se da por entendida la otra. Puede ser también una relación de causa-efecto.
 • Hipérbola: Exageración de algún aspecto de la imagen (objeto, persona…)
 • Comparación: comparar características de un elemento con otro (publicidad)
 • Metáfora: una comparación hasta entre dos elementos hasta llegar a comprender el otro. (blanco nieve)
 • Personificación: atribuir características humanas a un objecto inanimado.
 • Contradicción: (alguien que aparezca con muchas orejas puede significar a la vez que no oye demasiado)
 • Aliteración: cuando se repite mucho una silaba, consonante o vocal…juegos de palabras, como por ejemplo una frase con dos significados.
 • Repetición: repetir una misma idea de distintas maneras.

EJERCICIO:

Imágenes publicitarias:

1.    Sal de Barcelona

A aquesta imatge trobem una hipèrbola: ens presenta BCN com a centre del món pel que fa a la sal.

2.    Illa Diagonal

En aquesta altre trobem una metàfora: fa servir la imatge d’una illa paradisiaca per representar el centre comercial (Illa Diagonal)

3.    Evian (sirena amb una ampolla d’aigua)

Aquí hi trobem una personificació: apareix una sirena.

També trobem repetició: aigua del mar i aigua mineral.

A més, també hi ha contradicció: no es pot beure l’aigua del mar.

4.    Cartier (rellotge)

En aquest cas trobem una el·lipsis: el rellotge tapa una part del nom de la marca.

5.    Salem (tabac de menta)

Trobem una metonímia : Apareix un encenedor i ho associem amb els cigars.

6.    Absolut appeal (ampolla de pela de taronja)

Tenim una metonímia: al estar feta de pela de taronja deduïm que conté taronja natural.

I també trobem una metàfora: fa servir la pela de taronja per explicar que l’ampolla conté suc de taronja natural.


Posted in General | No Comments »

POWER POINT CON VIDEO Y SONIDO 0

 1       Insertar películas:

 1.1 Elegir películas de la galería.

 1.2 Arrastrar la película al centro (el formato tiene que ser “avi”)

 2       Insertar sonido:

 2.1 Modificar el sonido – repetir tantas veces como sea necesario.

 2.2 Insertar-películas y sonidos- reproductor CD – insertar sonido CD.

 2.3 Insertar- películas y sonidos- grabar sonido.

 3       Presentación:

 3.1 Transición diapositivas (poner segundos)

officepowerpoint.png


Posted in General | No Comments »

Lenguatge audiovisual 0

Tipus de plans

 • Gran pla general (GPG): mostra una visió global de l’entorn per situar el conjunt dels elements. La figura humana pot o no aparèixer i en qualsevol cas queda difuminada com un element més de l’escenari.
 • Pla general (PG): mostra també un escenari amb una visió global, però en aquest cas la figura humana té rellevància.
 • Pla de conjunt (PC): capta, en un entorn general, un grup de persones que realitzen alguna acció.
 • Pla sencer (PS): recull la figura humana en la seva totalitat, de cap a peus.
 • Pla americà (PA): mostra la figura humana des del cap fins als genolls o malucs.
 • Pla mitjà(PM): Es veu la meitat de l’objecte o de la persona.
  • Pla mig llarg (PML): apareix la figura humana tallada a l’altura de la cintura.
  • Pla mig curt (PMC): apareix la figura humana tallada a l’altura del pit.
 • Primer pla (PP): capta el rostre d’una persona, o bé una part del cos humà.
 • Primeríssim primer pla (PPP): mostra un rostre tallat des de la barbeta fins al front.
 • Pla de detall (PD): recull una petita part del cos humà (un ull, un nas, una orella…) o d’un objecte.
 • Pla seqüència (PS): seqüència que es roda en una única presa, sense cap tipus de muntatge, directament i sense interrupcions.

Variacions del pla segons l’angulació de la càmera

 • Normal: la càmera enfoca a l’altura dels ulls.
 • Picat: la càmera enfoca des de dalt.
 • Contrapicat: la càmera enfoca des de baix.
 • Zenital: pla fet des de dalt, mostrant una imatge a la vertical.


Posted in General | No Comments »

14/12/09-Creació d’una wiki 0

Passos a seguir per crear una wiki:

1.      Anar al  nostre correu de gmail.com

2.      Llocs web

3.      Crear wiki: http://sites.google.com/site/wikiyre

4.      Més accions – comparteix aquest lloc

5.      Convidar aquelles persones que hi han de participar.

6.      Clicar a Inici

7.      Edita la pàgina amb els temes que volguem.

8.      Crear enllaç:  selecciona el que vols crear – enllaç – crear pàg. nova – títol- crear pàg. (repetir-ho amb tots els enllaços que es vulguin fer)

9.      Desa

10.  Anar al primer enllaç – crear enllaç google (a una finestra nova)

11.  Anar creant enllaços dins dels que ja hem fet.

12.  Cada vegada que modifiquem alguna cosa ho desem, d’aquesta manera els convidats podran observar els nostres canvis i realitzar els seus.

Enllaç:

https://sites.google.com/site/wikiyre/

wiki_sencillo1.jpg


Posted in General | No Comments »

30/11/09 – Experiència educativa amb TAC 0

La meva experiència amb les TAC durant l’escolarització no ha estat molt extensa, però jo crec que em desenvolupo bastant bé amb totes les noves tecnologies.

Tot i així, a mesura que he anat creixent he tingut més contacte amb les tecnologies.

A primària, només fèiem servir els ordinadors una hora o dues un cop per setmana, i de tant en tant vèiem alguna pel·lícula.

A secundària, a més dels ordinadors i les pel·lícules també van començar a aparèixer algunes presentacions amb power point.

Actualment, a la universitat, segueixo fent ús dels ordinadors un cop per setmana a una subassignatura de comunicació i interacció educativa, però també a casa per fer la feina de cada dia. A més a més, gairebé totes les presentacions del professorat són amb power point. I per últim hem vist alguns vídeos.


Posted in General | No Comments »

Reflexió de la primera classe 0

Durant la primera classe se’ns va presentar l’assignatura, els continguts i els objectius.

Bàsicament ens centrarem en les TIC aplicades a l’educació (TAC), per tant observarem diferents mètodes i aprendrem a fer-los servir de cara a l’educació, no tant sols com a futurs educadors sinó també durant la nostre carrera per fer treballs i exposicions.

De cara a d’altres presentacions semblants crec que el contingut està bé, però que el temps és excessiu, dues hores es fan molt pesades i es repeteixen conceptes per omplir tot el temps de l’horari per aquesta classe magistral.

Tot i així, trobo interessant l’assignatura ja que ens pot servir tant per un futur proper, durant la carrera, com per a un futur una mica més llunyà, quan treballem d’educadors.


Posted in General | No Comments »