Xerrem en Anglès

març 13 2017

Xerrem en Anglès

Posted in General by Enric Serra Casals |

Destinataris
Membres del PAS que tenen el nivell de llengua adequat als grups proposats i volen practicar l’expressió i la interacció orals.

Hores d’aprenentatge
4 hores (4 sessions d’1 hora).

Dies i hores
Grup 1. Persones que es troben en un nivell B1. Els dimarts dies 25/4, 2, 9 i 16/5, de 16.15 a 17.15 h. Prof.: Caterín Vargas

Grup 2. Persones que es troben en un nivell B2.1 o B2.2. Els dilluns dies 24/4, 8, 15 i 22/5, de 16.15 a 17.15 h. Prof.: Brian Couch

Grup 3. Persones que es troben en un nivell C1.1 o C1.2. Els dijous dies 27/4, 4, 11 i 18/15, de 16.15 a 17.15 hores. Prof.: Clara Lara

Objectius
Oferir al PAS un espai setmanal en petits grups perquè practiqui l’expressió oral i la interacció oral en llengua anglesa sota el guiatge d’un professional del Servei de Llengües.

Continguts i metodologia
A cada sessió es proposen als aprenents diversos focus de conversa, en agrupacions lliures de tres o quatre persones. Els temes dels grups són, per exemple:
1) Comentem el tema del dia (exposició en anglès d’un tema d’actualitat).
2) T’explico què he vist (explicació d’una pel·lícula, un capítol d’una sèrie, una obra de teatre vista, etc.).
3) Llegim un conte breu (lectura d’un conte breu en anglès i comentari).
4) Què et sembla el meu cap de setmana (explicació d’alguna activitat feta el darrer cap de setmana o prevista per al següent).

Les sessions tenen dues parts, en què els grups de conversa canvien i també varia el tipus d’activitat que es duu a terme. El professorat s’ocupa de gestionar els grups, de fer comentaris d’esmena dels errors que li sembli pertinent corregir, de proporcionar un escalfament inicial i una síntesi de final de sessió.

Les sessions tenen un espai virtual de referència amb els continguts bàsics establerts per a cada sessió, relacionats amb la fraseologia i les formes pròpies d’una conversa en anglès, i amb activitats concretes de diferents nivells que assegurin que tots els grups poden participar en la conversa informal.

Professorat
Vegeu la informació dels grups.

Nombre màxim d’alumnes
20 per grup.

Necessitats d’aula
Equipament informàtic convencional, canó, pissarra, mobiliari flexible que permeti l’agrupació informal dels alumnes i la circulació del professorat entre els grups per escoltar i assessorar les intervencions dels seus membres. El Servei de Llengües fa la reserva de l’espai.

Avaluació
No es fa prova de nivell i no hi ha ni avaluació continuada ni avaluació final.


No hi ha comentaris