Robòtica com proposta educativa

Reflexió vinculada a la robòtica com proposta educativa.  

Avui en dia la robòtica està en boca de molts infants i molts educadors, a través d’aquesta s’aconsegueix una primera noció sobre l’ús de la tecnologia digitalitzada, així com saber fer programació al ordenador, fer moure un robot.,per tant, podem afirmar que l’ús de la robòtica en infància està en augment.

Segons Pittí, K et al. (2010) la robòtica educativa té un caràcter polivalent i multidisciplinari que s’utilitza com a eina de recolzament per l’aprenentatge novedos de les noves generacions. Aquesta eina, serveix per portar a terme un aprenentatge en un escenari concret fomentant-lo de forma activa i lúdica que permet als participants millorar la seva comprensió de la tecnologia, potenciar habilitats i desenvolupar la creativitat. Partint d’aquest enfocament i basant-nos en el projecte que estem desenvolupant a l’assignatura on realitzem un projecte en Scratch, crec que és necessari poder reflexionar i veure els aspectes positius i també negatius de la robòtica com proposta educativa.

En primer lloc, la robòtica educativa com a eina d’aprenentatge pels infants pot resultar mol útil si es dona un efecte i valor necessari en el seu desenvolupament, és a dir, no ens servirà qualsevol tipus d’exercici amb aquest material si no hi ha una fonamentació educativa darrere.

En segon lloc, des del meu punt de vista, crec que la robòtica educativa té un cost molt elevat a dia d’avui, és per aquest motiu que s’ha de donar oportunitat a poder crear i construir la pròpia robòtica, tal i com ja existeix a través de robòtica amb materials reciclats amb un cost mínim per tal de poder treballar-la des de la llar. Per aquest mateix motiu, és necessari que la robòtica no només s’imparteixi com un aspecte centrat en infants sinó que també és pugui utilitzar en adults per problemàtiques que poden sorgir com la codificació d’un nou programa al ordenador…

En últim lloc, és important que es segueixi evolucionant a nivell bibliogràfic en robòtica educativa, ja que de moment, pel que he pogut observar i ha poca bibliografia i la majoria dels articles estan centrats en processos d’aprenentatge d’aquesta.  A més, crec que és necessari, i remarcant com un aspecte a treballar, l’ús dels materials en robòtica infantil, degut a que molts dels objectes manipulatius en robòtica infantil no acaben d’estar pensats per tot el ventall d’infants, per tant, sobretot s’hauria de reforçar la robòtica educativa en primera infància des del meu punt de vista.

 

Aquesta pràctica respon a la número 12 de l’assignatura de TAC.

Bibliografia utilitzada:

Pittí, K., Curto Diego, B., & Moreno Rodilla, V. (2010). Experiencias construccionistas con robótica educativa en el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 11(1).

Cabello Ochoa, S. (2015). Robòtica a l’educació infantil i primària. Visió des d’un centre de recursos pedagògics (Master’s thesis).

Publicat dins de General | Envia un comentari

És una bona pràctica?

Anàlisi de l’experiència de les tecnologies digitals per determinar si és o no una bona pràctica amb TIC.

Aquest anys, realitzo les pràctiques d’educadora social en un espai social per a gent gran amb malalties neurodegeneratives com ara bé l’Alzheimer. Aquestes pràctiques les realitzo al barri de Gràcia a Barcelona. La gent gran va allà durant el matí per fer activitats d’estimulació cognitiva, física i sensorial on moltes vegades s’utilitzen les noves tecnologies com a suport visual o fonamentació de la sessió.

En aquest cas la tecnologia es tractada per un desenvolupament cognitiu de les persones per tractar certs coneixements i per tant, desenvolupar processos educatius d’aquells aspectes necessaris per estimular la memòria.

Molta d’aquesta tecnologia que s’utilitza en l’Espai Social són suports audiovisuals on es poden veure diverses imatges per tal d’establir una conversa entre els participants, així com també fer activitats didàctiques per saber quina és la paraula correcte, fer càlcul mental,activitats amb música…tot a través de plataformes on- line de recursos educatius o presentacions multimèdies realitzades pels educadors.

Aquestes pràctiques responen a un procés d’innovació que s’ha portat a terme en els últims anys, ja que fa 10-15 no existien tants suports, ni teníem coneixença sobre aquests,és a dir ens hem anat desenvolupant com a societat per poder, cada vegada més, crear productes a través de la tecnologia per obtenir un resultat, és a dir, és eficaç.

Per altra banda, també podem veure com tot i aquesta correcte pràctica que és porta en el centre a través de la tecnologia, també té una gran fonamentació qui la porti a terme i l’adaptació que tinguin els materials als destinataris, degut a que l’ús de les TIC ha passat a ser d’un recurs instrumental a un de cognitiu i la tecnologia utilitzada ha de tenir un recolzament educatiu i acompanyat per poder extreure aquesta essència.

Per tant, podríem dir que les tecnologies que s’utilitzen en aquest centre responen a una bona pràctica amb TIC, degut a que responen a les necessitats i demandes que presenta el col·lectiu, aplicant així un nou rol i paper als educadors del centre per tal de desenvolupar les sessions amb aquests materials.

Aquesta pràctica respon a la número 2 de l’assignatura de TAC.

Bibliografia utilitzada:

Bosco, A. (2008) De la supuesta relación entre tecnología e innovación educativa, REIRE Revista d’innovació i recerca en educación, nº1, noviembre 2008, pp.11-22.

Boza Carreño, A. Y Toscano Cruz, M de la O. (2011) Buenas prácticas en  integración de las TIC en educación en Andalucía: Dos estudios de caso. VI congreso virtual de AIDIPE. Seminario Internacional de Políticas Educativas Iberoamericanas.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Competències digitals

Hola!

Aquesta presentació multimedia realitzada a través de VideoScribe és pot veure a través del següent enllaç web: https://youtu.be/_L_I-3Y0Ud4

Respon a la pràctica 1 de l’assignatura de TAC.

 

Publicat dins de General | Envia un comentari

Animació en Scratch

El següent video, mostra una entrada en la qual és realitza una animació en Scratch. Aquesta animació, estaria pensada per infants d’educació infantil, creant d’aquesta manera una història (capítols) d’un personatge.

Aquesta animació és pot veure a través del següent enllaç : https://youtu.be/KwbW2PqljG4

Aquesta pràctica respon a la número 6 de l’assignatura de TAC.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Hola, món!

Aquí comença el blog de l’assignatura de Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement, com a optativa de 4t del grau d’Educació Social, basat en l’innovació educativa i l’ús de les tencologies per l’aprenentatge.

Publicat dins de General | Envia un comentari