Si el concepte de gramàtica universal de Noam Chomsky va revolucionar la lingüística del segle XX, el psicòleg evolutiu de Harvard University Mark Hauser ha desenvolupat la hipòtesi que la moral humana també és el producte d’una gramàtica universal que ha evolucionat segons els patrons de la selecció natural, sense cap intervenció divina, evidentment. Els seus estudis mostren que malgrat les diferències culturals i/o religioses hi ha unes bases morals universals.
El podeu sentir en aquesta entrevista i si no voleu llegir tot el llibre Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong podeu fer-vos-en una idea amb l’article Morality without Religion que va publicar amb Peter Singer a Free Inquiry.