Aquí teniu l’enllaç amb la proposta “El nostre model de transformació de la universitat” de l’Associació d’Estudiants Progressistes. Hi diuen coses interessants, encara que massa vagues: matrícula gratuïta, universitat catalana i cosmopolita, qualitat, etc. (són més concrets quan demanen la paritat estudiants-professors –i es descuiden, com sempre, del PAS. És un document benintencionat que caldria elaborar i detallar. No podem construir una casa dient ‘ha de ser àmplia, fresca a l’estiu, amb moltes finestres, sense envans…’ Cal fer càlculs d’estructures, decidir els materials, fer els plànols, calcular el pressupost, etc. No ens podem quedar amb el llenguatge de les grans paraules (una versió del llenguatge políticament correcte), amb les quals ningú pot estar en desacord, però justament perquè són de dubtosa aplicació. Per exemple:

Volem la normalització, d’una vegada per totes, de la situació de la llengua catalana, respectant en tot moment el legítim dret de profesors/res i alumnes d’expresar-se amb la llengua que més desitjin. Volem una universitat de tarannà internacional i cosmopolita, que compagini la defensa i divulgació de la realitat catalana amb l’obertura envers totes les cultures. Cal que es fomenti un projecte intercultural de caire tolerant, en el que es respectin les altres cultures que enriqueixen a Catalunya mitjançant el mestissatge.

I això de normalitzar el català sense discriminació positiva (ni mal rotllos) com es fa? ¿Obertura a totes les cultures? Projecte intercultural de caire tolerant? Mestissatge? De què estem parlant?

De bones intencions, l’infern n’és ple. A veure si ens mullem i anem concretant!