Passades les vacances de Nadal, tornem a tenir els paios de l’esprai embrutint les parets (i les manifestacions artístiques, encara que no els criticaré aquí: ja ho fan els estudiants al blog de l’Assemblea). Paciència, que ja pagarem la neteja entre tots. El que resulta interessant és el canvi de modalitat oracional de les consignes. Ara es llegeix “Bolonya es pot aturar!” o “Podem aturar Bolonya”. Ja no es llegeixen formes en futur: “Aturarem Bolonya”. Sospito que les vacances han suposat un bany de realisme per a molta gent. El pròxim pas és canviar a una modalitat encara menys ‘realis’: “Bolonya s’hauria de poder aturar”.