Some recent presentations:

 • Presentació Atractores preposicionales en las relativas de infinitivo al XLVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, del 29 de gener a l’1 de febrer del 2019, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, Madrid.
 • Presentació Les relatives-qu no finites i el sincretisme a la perifèria esquerra al Seminari del Centre de Lingüística Teòrica, 25 de gener del 2019, Aula 202, Facultat de Lletres, UAB.
 • Presentació Infinitive wh-relatives in Romance and syncretism at the left periphery del 16 d’octubre del 2018 a l’Institut für Romanistik, Goethe Universität, Frankfurt am Main.
 • Presentació L’AMP i l’estructura informativa al 10è workshop sobre la prosòdia del català, 28 de juny del 2018, Facultat d’Educació de la UB.
 • Erasmus mobility stay at Konstanz (2018):

 • June 11, 15:15h, Lecture at Research Colloquium course on some advanced topic in semantics,
  and/or pragmatics (Regine Eckardt & Maribel Romero): The semantic and pragmatic restrictions on strong pronouns in Catalan: null, weak and strong versions.
 • June 12, 15:15h, Lecture at “Semantics/Pragmatics Reading Group” (Maribel Romero): The semantic and pragmatic restrictions on strong pronouns in Catalan: existential sentences.
 • June 14, 08:15h, Lecture at the seminar “Acquisition of DP-Syntax in L1 and L2” (Tanja Kupisch): The definiteness effect. Also a small bibliography list on existentials.
 • June 14, Talk at the Department of Linguistics: Levels of meaning in Spanish degree exclamatives
 • You can download more papers and presentations from my Researchgate page:

  Follow me on ResearchGate