Ja han passat les eleccions i, com em temia, Savier Trias podrà fer cosses per a les persones de Barcelona (confio que no ens vagi clavant coces!). Uf quin panorama… Com va dir el “caudillo”:

Estabamos al borde de abismo y hemos dado un paso al frente.

Mentrestant he seguit amb interès com es desenvolupa l’acampada i ja hi he descobert el vici típic de les comissions i subcomissions! És una plaga planetària. Podeu comprovar que posar-se d’acord per muntar un hortet ecològic autogestionat no és gaire conflictiu, però quan passem als continguts…

Comissió continguts: una de la més complexes si no la més complexa que hi ha. S’ha acordat dins la comissió de continguts l’estructura de la comissió i les subcomissions. Existeix la figura de la comissió plenària per coordinar les subcomissions i les propostes que tracten. Les subcomissions són de lliure creació i cada dia es proposa la creació d’alguna. Les propostes es treballen en subcomissions segons el tema que es tracti perquè com és lògic no es poden debatre aquí amb tanta gent.

A l’assemblea es presenten les propostes que es treballen a les subcomissions per ser aprovades, i de moment existeixen les següents subcomissions dins la comissió de continguts…”

He recollit les subcomissions:

-Subcomissió de Document de mínims.
-Subcomissió d’Habitatge: textos i idees sobre habitatge i vivenda digna.
-Subcomissió d’autoorganització i democràcia directa.
-Subcomissió de medi ambient i ecologisme: elabora continguts i idees etc però no fa l’hort.
-SUBCOMISIÓN DE DERECHOS DE LOS ANIMALES

En un tema pelut, com el de l’habitatge, hi ha bones pensades, com ara la deducció del lloguer a la declaració, encara que promoure-les quan ja s’apliquen resulta un xic desconcertant. En general, molta bones intencions i propostes moderades. Esperem que es vagin concretant i que la proliferació de comissions no serveixi per burocratitzar un moviment espontani. A mi, però, l’existència d’una ‘subcomissió d’autoorganització’ em fa venir basarda! ¿S’autoorganitzarà per estudiar sistemes d’autoorganització per a les comissions que s’hagin d’autoorganitzar? Em recorda aquell acudit de Woody Allen del seu divertidíssim ‘Getting even’:

És cognoscible el coneixement? I si no és així, com ho podem saber?