Segons explica l’Avui, un grup d’estudiants anti-Bolonya ha fet el que millor saben fer (a la Facultat de Lletres de la UAB, en podem donar fe): llençar pintura i ous. Aquesta vegada no ha estat la porta del Deganat de Lletres, sinó que han picat més amunt: la Generalitat. Suposo que era en defensa de l’escola pública, però queda clar que els mou la gresca per la gresca i Bolonya és una excusa de primera.
Com sempre, la neteja anirà a càrrec dels diners públics, com els 150.000 euros que s’ha gastat la UAB en netejar pintades i reparar les destrosses fetes pels ‘pacífics lluitadors’. Només espero que aquests brètols no rebin cap subvenció de la UAB ni de la Generalitat per comprar pintura.