L’Associació de Joves Estudiants de Catalunya fa també una proposta per a la universitat pública. Aquí teniu el comunicat sobre la Taula Nacional per la Universitat Pública.

(30/1/2009) L’AJEC davant la Taula Nacional per la Universitat Pública

Davant la convocatòria que la setmana passada va fer la Comissionada per la Universitat del Govern, l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya, entitat sindical present a la majoria d’Universitats públiques del país, vol manifestar:

1. Que valora positivament la convocatòria d’aquesta Taula, ja que la mateixa entitat va proposar-ne la seva creació a la Comissionada, en una recent reunió mantinguda el passat mes de desembre.
2. Que no vol que aquesta Taula esdevingui una simple posada en escena, sinó que ha de ser un espai de debat real sobre l’aplicació de l’Espai Europeu d’Educació Superior amb la coresponsabilitat i implicació de tots els actors.
3. Que l’eix central del diàleg s’ha de desenvolupar amb les associacions i sindicats d’estudiants, com a estructures estables i organitzades de participació i incidència a la Universitat.
4. Que el debat sobre l’aplicació i avaluació del procés de Bolonya s’ha d’estendre a cada Universitat, mitjançant un debat real en el si dels òrgans de govern com el Claustre i les Juntes de Facultat.
5. Que el diàleg a nivell nacional s’ha de centrar, sobretot, en aspectes com el finançament de la Universitat o la política de beques, àmbits en els quals el Govern no ha estat a l’alçada davant el repte que suposa l’Espai Europeu d’Educació Superior.
6. Que, per tant, la Taula ha de concloure amb un augment substancial del finançament de la Universitat, qüestió que fins ara no ha estat atesa pel Govern.

Així doncs, l’AJEC fa una crida a la resta d’organitzacions estudiantils democràtiques per trobar punts en comú i actuar de manera coordinada davant una Taula que, al nostre entendre, ha de ser una oportunitat per garantir que l’Espai Europeu d’Educació Superior estigui al servei dels estudiants i la igualtat d’oportunitats d’aquests.

El Secretariat Nacional de l’AJEC

Prou vague tot plegat (i ni una paraula del PAS, com sempre, perquè després vagin parlant de corporativisme dels professors).
Diuen coses més concretes al seu blog de la UAB.